Προσφορά

Η αθλητική αγωγή στο σχολείο

18,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-120-390-7

Pages

174

Εκδότης

University studio press

share
Share via Viber

Η αθλητική αγωγή στο σχολείο

Περιγραφή

Περιγραφή

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Αντί προλόγου
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Μεθοδολογία – Διδακτική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Σκοπός – Στόχοι
Ψυχοκινητικής και Αθλητικής Αγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Προσαρμογή και ενσωμάτωση στο περιβάλλον μέσω της κίνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ψυχοκινητική αγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Βασικά χαρακτηριστικά βιολογικής ανάπτυξης ηλικίας 4-10 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Μεθοδολογική – Διδακτική διαφοροποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεδοθολογία – Σκοπός – Στόχοι της ψυχοκινητικής αγωγής 4-10 χρό¬νων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Μεθοδολογία – Στόχοι – Περιεχόμενο αθλητικής αγωγής 11-16 χρό¬νων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Εισαγωγικό σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Πρακτικό μέρος ψυχοκινητικής αγωγής ηλικίας 6-8 χρόνων (Α’ και Β’ τάξη)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Πρακτικό μέρος ψυχοκινητικής αγωγής ηλικίας 9-10 χρόνων (Γ’ και Δ’ τάξη)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
Πρακτικό μέρος αθλητικής αγωγής ηλικίας 11-13 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
Πρακτικό μέρος αθλητικής αγωγής ηλικίας 14-16 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
Μεθοδολογία – Στόχοι – Περιεχόμενο Αθλητικής αγωγής 16-18 χρόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV
Αξιολόγηση
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-120-390-7

Pages

174

Εκδότης

University studio press