ΠροσφοράChristmas sale

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 105-6 ΕΙΣΝΑΚ

65.00 51.35

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-892-170-8

Pages

610

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 105-6 ΕΙΣΝΑΚ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αναπτύσσει τις αξιώσεις των ιδιωτών προς αποζημίωση κατά του κράτους λόγω παράνομων υλικών ενεργειών ή παραλείψεων των οργάνων του – κατεδαφίσεις κτισμάτων, πυροβολισμοί αστυνομικών, παραλείψεις αστυνομικών σε διαδηλώσεις και καταστροφή ιδιοκτησιών κ.λπ.. Το πρώτο μέρος αναλύει την έννοια της υλικής ενέργειας της διοίκησης, τόσο σε σχέση με την διοικητική πράξη όσο και σε σχέση με τα γεγονότα ανωτέρας βίας. Εφόσον συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας η κρατική ευθύνη αποκλείεται, ώστε να αφιερώνεται εκτενής ανάλυση της έννοιας της ανωτέρας βίας. Ακολούθως ταξινομούνται οι υλικές ενέργειες του κράτους σε δώδεκα ζεύγη και εντοπίζονται οι πρακτικές έννομες συνέπειες κάθε κατηγορίας. Το δεύτερο μέρος αναλύει μία προς μία τις προϋποθέσεις κρατικής ευθύνης με βάση το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ (πράξη ή παράλειψη, κρατικό όργανο, παρανομία κ.λπ.). Η ιδιαιτερότητα του δευτέρου μέρους έγκειται στο ότι αναλύει το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ κατά τρόπο ιδιαίτερα λεπτομερή αλλά και κατά τρόπο πρακτικά χρήσιμο λόγω της πληθώρας παραδειγμάτων από την νομολογία. Το επόμενο, τρίτο μέρος, εξετάζει έναν προς έναν τους τομείς ζημιογόνου διοικητικής δράσης σε σχέση με την κρατική ευθύνη: Την δράση του στρατού, της αστυνομίας, της πυρόσβεσης, της πολεοδομίας και οδοποιίας, του συστήματος υγείας αλλά και της διοίκησης, η οποία δίδει πληροφορίες ή υποσχέσεις προς τους διοικουμένους. Το τελευταίο, τέταρτο μέρος, αναφέρεται στο δικονομικό σκέλος της έννομης προστασίας κατά του κράτους λόγω ζημιογόνων ενεργειών του τελευταίου: Στο ζήτημα της κατανομής της δικαιοδοσίας και της δυνατότητας επανόρθωσης της ζημίας από το ίδιο το κράτος αντί της καταβολής απλά αποζημίωσης. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με το επίμετρο, όπου η διατυπώνονται συνθετικά συμπεράσματα για το καθεστώς της αστικής ευθύνης του κράτους. Ακολουθεί βιβλιογραφία και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-892-170-8

Pages

610