Για μια καλύτερη διδασκαλία της φυσικής αγωγής (Προσφορά)

5,00 

Διαστάσεις 21 × 29 cm
ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

960-287-702-5

Pages

272

Για μια καλύτερη διδασκαλία της φυσικής αγωγής (Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο στόχος των συγγραφέων τίθεται εξαρχής στον τίτλο του βιβλίου. Για να είναι εποικοδομητική η διδασκαλία της φυσικής αγωγής, οι καθηγητές οφείλουν να κατέχουν γνώσεις ψυχολογίας, προγραμματισμού των στόχων του μαθήματος, μεθοδικής διδακτικής και παιδαγωγικής. Επιπλέον, χρειάζεται να είναι ικανοί όχι μόνο στη διδασκαλία δεξιοτήτων και αθλητικών δραστηριοτήτων , αλλά και στον τομέα της επικοινωνίας με τα παιδιά. Όλα αυτά αναλύονται στο παρόν έργο με αναφορά ερευνών, παραδειγμάτων και ερωταπαντήσεων. Το βιβλίο είναι απαραίτητο αφενός σε όσους εργάζονται στην εκπαίδευση, αφετέρου σε εκείνους που πρόκειται να διαγωνιστούν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, για την καλύτερη προετοιμασία τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ 1°
Το πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
Σκοπός του μαθήματος της φυσικής αγωγής
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή
Σύγχρονα μοντέλα φυσικής αγωγής
– Αθλητική εκπαίδευση
– Εκπαίδευση στην κίνηση
– Κοινωνική και ηθική ανάπτυξη
– Ασκηση και υγεία
Τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα
Πλεονεκτήματα όταν κυριαρχεί ένας σκοπός
Ο στόχος “διά Βίου άσκηση για υγεία”
Γιατί πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα ο στόχος”διά Βίου άσκηση για υγεία”
– Ασκηση και υγεία
Η εφαρμογή στο σχολείο
Η σχέση με τους άλλους σκοπούς της φυσικής αγωγής
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
Παρακίνηση
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή
– Ατομικές διαφορές στην παρακίνηση των μαθητών
– Επίδραση του περιβάλλοντος στην παρακίνηση των μαθητών
– Το κλίμα παρακίνησης και ο ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων
– Το κλίμα παρακίνησης και οι ατομικές διαφορές
στους προσανατολισμούς επίτευξης
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
Αμοιβές, ποινές και εσωτερική παρακίνηση
Μία σχετική εργασία
Εσωτερική και εξωτερική παρακίνηση
– Ποια μορφή παρακίνησης είναι προτιμότερη;
Παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική παρακίνηση
Πώς επηρεάζουν οι αμοιβές την εσωτερική παρακίνηση
Τύποι αμοιβών στη φυσική αγωγή
– Αμοιβές για την απόδοση
– Αμοιβές σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης
Πώς επηρεάζουν οι ποινές την εσωτερική παρακίνηση
Πρακτικές υποδείξεις για την αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
Προτάσεις για ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος παρακίνησης
Εισαγωγή
Προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία στα πρώτα μαθήματα της χρονιάς
– Δημιουργία συναισθημάτων ευφορίας και ενθουσιασμού
– Εμφαση στην πρόοδο του κάθε παιδιού
– Ενίσχυση της ολικής έννοιας της υγείας
Προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία στην καθημερινή πράξη
– Περιεχόμενο μαθήματος
– Μέθοδος/στιλ διδασκαλίας
– Ανατροφοδότηση
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
Θέματα ισότητας
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή
Μία προσωπική μαρτυρία
Ερωτήσεις
Αυτοεκπληρούμενη προφητεία
Ερωτήσεις
– Ο ρόλος του φύλου
– Ο ρόλος της αθλητικής ικανότητας
– Ο ρόλος της ελκυστικότητας και της εικόνας του σώματος
– Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος
Διαφοροποίηση συμπεριφοράς
– Αντίληψη της διαφορετικής συμπεριφοράς
– Διαφοροποίηση συμπεριφοράς και κλίμα παρακίνησης
Προτάσεις
Ανακεφαλαίωση
– ʼσκηση
– Απαντήσεις
Ερωτηματολόγιο
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ 2°
Οι μέθοδοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°
Στιλ διδασκαλίας
Μία σχετική εργασία
Γιατί θα πρέπει να προβληματιζόμαστε για τα στιλ διδασκαλίας;
Το στιλ παραγγέλματος
– Το στιλ παραγγέλματος στην Ελλάδα
– Το στιλ παραγγέλματος και η γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου
Το στιλ πρακτική εξάσκηση των ασκουμένων
– Μεγιστοποίηση του χρόνου πρακτικής εξάσκησης
– Τι προβλήματα δημιουργεί αυτός ο τρόπος οργάνωσης του μαθήματος;
– ʼσκηση των παιδιών χωρίς να βρίσκεται
δίπλα τους ο καθηγητής ή η καθηγήτρια
– ʼσκηση των παιδιών στους σταθμούς
– Αλλαγή σταθμών
– Ο έλεγχος του καθηγητή
Το στιλ αμοιβαίας διδασκαλίας
– Οργάνωση του μαθήματος
– Παρέμβαση του δασκάλου
– Πόσο εύκολο είναι να συνηθίσουν τα παιδιά
το στιλ αμοιβαίας διδασκαλίας;
– Αρχείο με φύλλα κριτηρίων
Το στιλ αυτοελέγχου
Το στιλ διαφοροποίησης του βαθμού δυσκολίας
Το στιλ καθοδηγούμενης ανακάλυψης
– Οργάνωση του μαθήματος φυσικής αγωγής
με το στιλ καθοδηγούμενης ανακάλυψης
– Τι μπορούμε να διδάξουμε με το στιλ καθοδηγούμενης ανακάλυψης;
Στιλ που προάγουν τη δημιουργικότητα
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
– Απαντήστε μία-μία τις παρακάτω ερωτήσεις
– Απαντήστε μία-μία τις παρακάτω ερωτήσεις
– Αλλες ερωτήσεις και ασκήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°
Καθορισμός στόχων – Προγραμματισμός
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή – Θεωρία
Βασικές αρχές της θεωρίας και παραδείγματα για το σχολείο
– Στόχοι για την απόδοση και όχι για το αποτέλεσμα
– Καλύτεροι οι προκλητικοί και όχι οι εύκολοι στόχοι
– Καλύτεροι οι ρεαλιστικοί και όχι οι μη ρεαλιστικοί στόχοι
– Καλύτεροι οι συγκεκριμένοι και όχι οι γενικοί στόχοι
– Καλύτεροι οι βραχυπρόθεσμοι και όχι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι
– Οι στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι
– Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να δεσμεύονται
– Καλύτεροι οι προσωπικοί, ατομικοί στόχοι
– Να υπάρχει ανατροφοδότηση
Προτάσεις – πρακτικές υποδείξεις
– Ένα παράδειγμα για το βόλεϊ
Προγραμματισμός
Επίλογος
– Γενίκευση της θεωρίας και στα άλλα μαθήματα του σχολείου
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8°
Μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών – Αύξηση επιδόσεων
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή
– Υπάρχουν συμβουλές που μας βοηθούν
να διατηρήσουμε την πειθαρχία στο μάθημα;
– Πρόληψη των ανεπιθύμητων συμπεριφορών
Μεγιστοποίηση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου – Πρωτόκολλα
– Απαραίτητες προϋποθέσεις για να πετύχει η εφαρμογή των πρωτοκόλλων
– Χαρακτηριστικά καθηγητών που πετυχαίνουν
στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων
Στρατηγικές πρόληψης εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών
Αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών
Εσωτερικοί λόγοι πειθαρχίας
– Το μοντέλο του Don Hellison
– Πρακτική εξάσκηση των επιπέδων του Hellison
– Το μοντέλο του Hellison, οι λόγοι πειθαρχίας και το κλίμα παρακίνησης
ʼσκηση
Ερωτήσεις
– Πρωτόκολλα
– Εφαρμογή συστήματος πειθαρχίας
– Εσωτερική πειθαρχία
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°
Ψυχολογικές στρατηγικές μάθησης
Εισαγωγή
Νοερή εξάσκηση
– Νοερή εξάσκηση σε μικρές ηλικίες
– Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η νοερή απεικόνιση
στο μάθημα της φυσικής αγωγής
– Εφαρμογή της τεχνικής και στα άλλα μαθήματα του σχολείου
Αυτοδιάλογος
– Αποτελεσματικότητα της τεχνικής σε μικρές ηλικίες
– Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική
στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο
Αυτοδιάλογος και θετική σκέψη
– Εξάσκηση στη θετική σκέψη
– Παραδείγματα μετατροπής αρνητικών σκέψεων σε θετικές
– Εφαρμογή της τεχνικής και στα άλλα μαθήματα του σχολείου
Έλεγχος του στρες – τεχνικές χαλάρωσης
– Αγχος και απόδοση στο μάθημα της φυσικής αγωγής
– Τι μπορούν να κάνουν οι καθηγητές για τη μείωση του άγχους των μαθητών
στο μάθημα της φυσικής αγωγής αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα
– Τεχνικές χαλάρωσης
– Δύο χρήσιμες τεχνικές χαλάρωσης στο μάθημα της φυσικής αγωγής
Αυτοσυγκέντρωση και ρουτίνες
– Τρόποι βελτίωσης της αυτοσυγκέντρωσης
μέσω του μαθήματος της φυσικής αγωγής
– Η αξία της αυτοσυγκέντρωσης ευρύτερα
Ένα σύνθετο μοντέλο ψυχολογικών δεξιοτήτων στη διαδικασία μάθησης
– Στάδιο 1. Καθορισμός στόχων
– Στάδιο 2. Εντοπισμός σχετικών ερεθισμάτων
– Στάδιο 3. Διαμόρφωση του κινητικού πλάνου
– Στάδιο 4. Προσπάθεια, εκτέλεση
– Στάδιο 5. Ανατροφοδότηση
– Στάδιο 6. Αναθεώρηση του κινητικού πλάνου
– Στάδιο 7. Επόμενη προσπάθεια
Χρήση μοντέλων και προτύπων
Εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων
στο μάθημα της φυσικής αγωγής και ποιότητα ζωής
– Τα δάχτυλα και τα μακαρόνια
Επίλογος
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10°
Θετικές στάσεις προς τη φυσική αγωγή και την υγιεινή ζωή
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή
Τι είναι οι στάσεις;
– Σχέσεις στάσεων και συμπεριφοράς
– Στάσεις, υγεία και ο διά Βίου αθλητικός τρόπος ζωής
Αλλαγή στάσεων των παιδιών στο σχολείο προς το μάθημα της φυσικής αγωγής
– Προτάσεις
Αλλαγή στάσεων και αγωγή υγείας
– Κάπνισμα – Αγωγή υγείας στο μάθημα της φυσικής αγωγής
– Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του καπνίσματος
Βιβλιογραφία για το θέμα
Αλλαγή στάσεων των μαθητών ως προς τη βία και την επιθετικότητα
στο μάθημα της φυσικής αγωγής, στον αθλητισμό και αλλού
Βιβλιογραφία για το θέμα
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για το ρόλο της άσκησης
στην υγεία: άσκηση και στεφανιαία νόσος
Βιβλιογραφία για το θέμα
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για το ρόλο της άσκησης
στην ψυχική υγεία: άσκηση, κατάθλιψη και άγχος
– Ασκηση και κατάθλιψη
– Ασκηση και άγχος
Βιβλιογραφία για το θέμα
Επίλογος
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11°
Μέθοδοι έρευνας στην παιδαγωγική
Εισαγωγή
Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας
– Αξιοπιστία
– Εγκυρότητα
– Συστηματική παρατήρηση
– Αξιοπιστία παρατήρησης
– Ένας συνδυασμός
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή
Θεμελίωση ποιοτικών μεθόδων έρευνας
– Διαφορετικοί τρόποι γνώσης
– Διαφορετική λογική εγκυρότητας και αξιοπιστίας
– Διαφορετική λογική παρουσίασης της έρευνας
Τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
– Συλλογή δεδομένων
– Ανάλυση δεδομένων
Πλεονεκτήματα των ποιοτικών μεθόδων έρευνας
– Γιατί δεν έχουν προαχθεί οι ποιοτικές μέθοδοι
έρευνας στην ελληνική φυσική αγωγή;
Επίλογος
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12°
Επίλογος: οι δύο όψεις της πραγματικότητας
Μία σχετική εργασία
Εισαγωγή
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
ΣυγγραφέαςΓλώσσα

ISBN

960-287-702-5

Pages

272