Προσφορά

Για ένα ενδιαφέρον μάθημα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο

38,70 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

Pages

520

ISBN

978-960-602-085-8

Για ένα ενδιαφέρον μάθημα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιέχει 200 αναλυτικά σχέδια μαθημάτων για το δημοτικό σχολείο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΑΞΗ Α’ ΚΑΙ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
101 – Μάθημα 1: Σήματα,όρια και κανόνες
102 – Μάθημα 2: Σήματα, όρια και κανόνες
103 – Μάθημα 3: Αντίληψη χώρου, υλικά, σταθμοί και κανόνες
104 – Μάθημα 4: Αντίληψη χώρου, υλικά, σταθμοί
ΠΩΣ ΘΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΣΤΕ
1Α1 – Μάθημα 1: Ασκήσεις προθέρμανσης 1ου επιπέδου
1Α2 – Μάθημα 2: Βασικές ασκήσεις 1ου επιπέδου
ΤΕΣΤ
1Τ1 – Μάθημα 1: Αξιολόγηση δεικτών υγείας
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
1ΠΚ1 -Μάθημα 1: Μέρη του σώματος
1ΠΚ2 – Μάθημα 2: Εκμάθηση των κατευθύνσεων
1ΠΚ3 – Μάθημα 3: Παιχνίδια με πλευρικές κινήσεις
1ΠΚ4 – Μάθημα 4: Μέρη του σώματος, στάσεις, κατευθύνσεις
1ΠΚ5 – Μάθημα 5: Βασικές δεξιότητες
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1Ρ1 – Μάθημα 1: Σχήματα με το σώμα
1Ρ2 – Μάθημα 2: Ακολουθώ το ρυθμό
1Ρ3 – Μάθημα 3: Μιμητικά παιχνίδια με μουσική
1Ρ4 – Μάθημα 4: Μουσικά και ρυθμικά παιχνίδια
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
1Π1 – Μάθημα 1: Δρομικά παιχνίδια
1Π2 – Μάθημα 2: Πιάνω – πετώ
1Π3 – Μάθημα 3: Πιάνω – πετώ
1Π4 – Μάθημα 4: Κύλω, πιάνω, πετώ
1Π5,6,7-Μάθημα 5,6,7: Κυλώ, πιάνω, πετώ
1Π8 – Μάθημα 8: Κινώ αντικείμενα με τα πόδια
1Π9 – Μάθημα 9: Κλωτσώ
1Π10 – Μάθημα 10:Κλωτσώ με το εσωτερικό ή το εξωτερικό του ποδιού
1Π11 – Μάθημα 11: Χτυπώ με το χέρι
1Π12 – Μάθημα 12: Χτυπώ με το χέρι
1Π13 – Μάθημα 13: Χτυπώ με το χέρι
1Π14.15 – Μάθημα 14,15: Ανακεφαλαίωση για δεξιότητες χεριών και ποδιών
1Π16 – Μάθημα 16: Δρομικά παιχνίδια
1Π17 – Μάθημα 17: Αλματικά παιχνίδια
1Π18 – Μάθημα 18: Τρέξιμο και άλμα
1Π19 – Μάθημα 19: Αλμα κουτσό
1Π20 – Μάθημα 20:Αλμα κουτσό
1Π21 – Μάθημα 21: Ανακεφαλαίωση σε βασικές δεξιότητες
1Π22 – Μάθημα 22: Ντριμπλάρω με τα χέρια και πετώ
1Π23 – Μάθημα 23: Τρέχω, κλωτσώ, στοπάρω, αλλάζω διεύθυνση
1Π24 – Μάθημα 24: Χτυπώ τη μπάλα με το χέρι
1Π25 – Μάθημα 25: Δεξιότητες χειρισμού της μπάλας με χέρια και πόδια
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
1Γ1 -Μάθημα 1: Τρόποι προθέρμανσης, κανόνες
1Γ2 – Μάθημα 2: Εισαγωγή στη γυμναστική, κανόνες
1Γ3 – Μάθημα 3: Μιμήσεις ζώων
1Γ4 – Μάθημα 4: Προασκήσεις
1Γ5 – Μάθημα 5: Προασκήσεις και κυβίσθηση
1Γ6 – Μάθημα 6: Δυναμική ισορροπία και κυβίσθηση
1Γ7 – Μάθημα 7: Δυναμική ισορροπία, κυβίσθηση, ανακυβίσθηση
1Γ8 – Μάθημα 8: Προασκήσεις τριγωνικής στήριξης επανάληψη ασκήσεων και προασκήσεις
1Γ9 – Μάθημα 9: Συνασκήσεις Ι
1Γ10 – Μάθημα 10: Συνασκήσεις II και κυνηγητό
1Γ11 – Μάθημα 11: Συνασκήσεις III
1Γ12 – Μάθημα 12: Συνασκήσεις σε στίβο εμποδίων
1Γ13 – Μάθημα 13: Μικρά υλικά σε σταθμούς
1Γ14 – Μάθημα 14: Ισορροπία και παιγνιώδεις μορφές άσκησης
1Γ15 – Μάθημα 15: Ισορροπία
1Γ16 – Μάθημα 16: Επανάληψη ασκήσεων και στίβος εμποδίων
ΤΑΞΗ Γ’ ΚΑΙ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
201 – Μάθημα 1: Σήματα, όρια, ομάδες και κανόνες
202 – Μάθημα 2: Σήματα, όρια, ομάδες και κανόνες
203 – Μάθημα 3: Αντίληψη του χώρου, υλικά, σταθμοί και κανόνες.
ΠΩΣ ΘΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΣΤΕ
2Α1 – Μάθημα 1: Ασκήσεις προθέρμανσης 2ου Επιπέδου
2Α2 – Μάθημα 2: Βασικές ασκήσεις 2ου Επιπέδου

ΤΕΣΤ
2Τ1 – Μάθημα 1: Αξιολόγηση δεικτών υγείας
2Τ2 – Μάθημα 2: Αξιολόγηση φυσικών δεξιοτήτων

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
2Π1 – Μάθημα 1: Πιάνω – πετώ
2Π2 – Μάθημα 2: Πιάνω – πετώ, ντριμπλάρω
2Π3 – Μάθημα 3: Πιάνω – πετώ με αναπήδηση μπάλας 2Π4 – Μάθημα 4: Ντριμπλάρω με τα χέρια και κάνω σχήματα
2Π5 – Μάθημα 5: Πιάνω – πετώ, στοχεύω
2Π6 – Μάθημα 6: Πιάνω – πετώ, στοχεύω
2Π7,8 – Μάθημα 7,8: Πιάνω – πετώ, στοχεύω
2Π9.10 – Μάθημα 9,10: Πιάνω – πετώ
2Π11,12-Μάθημα 11,12: Ντρίμπλα με τα πόδια
2Π13,14- Μάθημα 13,14: Χειρισμός της μπάλας με τα πόδια
2Π15 – Μάθημα 15:Χειρισμός της μπάλας με το εσωτερικό και το εξωτερικό του ποδιού
2Π16,17,18 – Μάθημα 16,17,18: Πιάνω – Πετώ, κλωτσώ, χτυπώ σε σταθμούς
2Π19 – Μάθημα 19: Πιάνω – πετώ
2Π20 – Μάθημα 20: Συνδυασμός δεξιοτήτων: πιάνω – πετώ, κλωτσώ
2Π21 – Μάθημα 21: Συνδιασμός ικανοτήτων χειρισμού της μπάλας με τρέξιμο και άλμα
2Π22 – Μάθημα 22: Τρέχω και κλωτσώ ή χτυπώ
2Π23,24,25 – Μάθημα 23,24,25: Νέα παιχνίδια με ικανότητες χειρισμού
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
2Φ1 – Μάθημα 1: Κουτσό
2Φ2 – Μάθημα 2: Τρέξιμο και άλμα
2Φ3 – Μάθημα 3: Τρέξιμο,άλμα και κουτσό
2Φ4 – Μάθημα 4: Τρέξιμο, κουτσό, βηματισμοί και άλμα
2Φ5 – Μάθημα 5: Χοροπήδημα, καλπασμός και πλάγια βήματα
2Φ6,7,8 – Μάθημα 6,7,8: Κινητικές δεξιότητες σε στίβο εμποδίων
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
2Γ1 – Μάθημα 1: Ασκήσεις προθέρμανσης γυμναστικής 2ου Επιπέδου
2Γ2 – Μάθημα 2: Βασικές δεξιότητες
2Γ3 – Μάθημα 3: Ισορροπία, κυβίσθηση και βασικές δεξιότητες
2Γ4 – Μάθημα 4: Ισορροπία, ανακυβίσθηση και βασικές δεξιότητες
2Γ5 – Μάθημα 5: Προχωρημένη κυβίσθηση και κατακόρυφη στήριξη
2Γ6 – Μάθημα 6: Δυναμική ισορροπία και ευλυγισία
2Γ7 – Μάθημα 7: Ισορροπία και ευλυγισία
2Γ8 – Μάθημα 8: Ανακυβίσθηση και γέφυρα
2Γ9.10.11,13 -Μάθημα 9,10,11,12: Ανακεφαλαίωση
2Γ13- Μάθημα 13: Συνασκήσεις για ζευγάρια
2Γ14 – Μάθημα 14: Συνασκήσεις για ομάδες
2Γ15 – Μάθημα 15: Συνασκήσεις
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2Ρ1 – Μάθημα 1: Αργές και γρήγορες κινήσεις
2Ρ2 – Μάθημα 2: Σχήματα με άλμα και κουτσό
2Ρ3 – Μάθημα 3: Αργή και γρήγορη κίνηση
2Ρ4 – Μάθημα 4: Κινήσεις σε λέξεις
2Ρ5 – Μάθημα 5: Σχήματα με το σώμα
2Ρ6 – Μάθημα 6: Αιωρήσεις
2Ρ7 – Μάθημα 7: Σπρώχνω και τραβώ
2Ρ8 – Μάθημα 8: Καλπασμός, πλάγια βήματα, χοροπήδημα
2Ρ9 – Μάθημα 9: Σχοινάκι
2Ρ10-Μάθημα 10: Σχοινάκι
2Ρ11 – Μάθημα 11: Σχοινάκι
2Ρ12 – Μάθημα 12: Σχοινάκι
ΤΑΞΗ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
301 – Μάθημα 1: Γνωριμία με τα παιδιά.
302 – Μάθημα 2: Σήματα, όρια, ομάδες και κανόνες
303 – Μάθημα 3: Σήματα, όρια, ομάδες και κανόνες
304 – Μάθημα 4: Σήματα, όρια, σταθμοί και κανόνες
305 – Μάθημα 5: Αντίληψη χώρου, χειρισμός υλικών, σταθμοί και κανόνες
ΠΩΣ ΘΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΣΤΕ
3Α1 – Μάθημα 1: Τρόποι προθέρμανσης και βασικές ασκήσεις 3ου Επιπέδου
3Α2 – Μάθημα 2: Βασικές ασκήσεις γυμναστικής 3ου Επιπέδου
ΤΕΣΤ
3Τ1 – Μάθημα 1: Αξιολόγηση δεικτών υγείας
3Τ2 – Μάθημα 2: Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
3Π1 – Μάθημα 1: Πετώ – πιάνω
3Π2 – Μάθημα 2: Πετώ – πιάνω
3Π3 – Μάθημα 3: Πετώ – πιάνω
3Π4 – Μάθημα 4: Πετώ – πιάνω
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3Π01 – Μάθημα 1: Ντρίμπλα με τα πόδια
3Π02 – Μάθημα 2: Το χτύπημα με το εσωτερικό του ποδιού
3Π03 – Μάθημα 3: Το χτύπημα με το εσωτερικό του ποδιού
3Π04 – Μάθημα 4: Το χτύπημα με τον ταρσό του ποδιού
3Π05 – Μάθημα 5: Το χτύπημα με το εσωτερικό και τον ταρσό του ποδιού
3Π06 – Μάθημα 6: Ακρίβεια κλωτσιάς
3Π07 – Μάθημα 7: Έλεγχος της μπάλας και πάσα
3Π08,9,10 – Μάθημα 8,9,10: Ανακεφαλαίωση σε σταθμούς, Έλεγχος της μπάλας στον αέρα
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
3Κ1 – Μάθημα 1: Βασικές δεξιότητες
3Κ2- Μάθημα 2: Πάσα με ένα χέρι
3Κ3 – Μάθημα 3: Ντρίμπλα
3Κ4 – Μάθημα 4: Πάσες και ντρίμπλες
3Κ5 – Μάθημα 5: Το σουτ
3Κ6 – Μάθημα 6:Το πίβοτ και η βασική αμυντική στάση
3Κ7,8,9 – Μάθημα 7,8,9: Σταθμοί και αυτοαξιολόγηση
3Κ10 – Μάθημα 10: Μπλοκ-άουτ, ρημπάουντ και πάνω πάσα
3Κ.Κ1 – Κριτήριο 1: Πάνω πάσα
3Κ11 – Μάθημα 11: Το σουτ με άλμα και το μπάσιμο – σουτ
3Κ12 – Μάθημα 12: Το σουτ με άλμα και το μπάσιμο – σουτ
3Κ.Κ2 – Κριτήριο 2: Μπάσιμο – σουτ
3Κ13 – Μάθημα 13: Είδη ξεμαρκαρίσματος και σκρην
3Κ14 – Μάθημα 14: Κίνηση “δίνω και κόβω ”
3Κ15 – Μάθημα 15: Αμυνα “ένας σε έναν “με βοήθειες
3Κ16 – Μάθημα 16: Παιχνίδι και σταθμοί ασκήσεων
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
3ΠΕ1 -Μάθημα 1: Κίνηση χωρίς τη μπάλα
3ΠΕ2 – Μάθημα 2: Σέρβις από κάτω
3ΠΕ3 – Μάθημα 3: Μανσέτα
3ΠΕ4 – Μάθημα 4: Πάσα με δάκτυλα
3ΠΕ5 – Μάθημα 5: Πάσα με άλμα
3ΠΕ6 – Μάθημα 6: Παιχνίδι 3×3
3ΠΕ7 – Μάθημα 7: Τένις σέρβις
3ΠΕ8 – Μάθημα 8: Παιχνίδι 4×4
3ΠΕ9 – Μάθημα 9: Επανάληψη δεξιοτήτων
3ΠΕ10 – Μάθημα 10: Παιχνίδι 6×6
ΣΤΙΒΟΣ
3Σ1 – Μάθημα 1: ʼλμα σε μήκος
3Σ2 – Μάθημα 2: Εκκίνηση και ταχύτητα
3Σ3 – Μάθημα 3: Σκυταλοδρομία
3Σ4 – Μάθημα 4: Δρόμοι μεγάλων αποστάσεων
3Σ5 – Μάθημα 5: Ανώμαλος δρόμος
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3Ρ1 – Μάθημα 1: Σχοινάκι
3Ρ2 – Μάθημα 2: Σχοινάκι
3Ρ3 – Μάθημα 3: Σχοινάκι
3Ρ4 – Μάθημα 4: Σχοινάκι
3Ρ5 – Μάθημα 5: Σχοινάκι
3Ρ6 – Μάθημα 6: Ακολούθα το ρυθμό
3Ρ7 – Μάθημα 7: Βαλς
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
3Γ1 – Μάθημα 1: Προθέρμανση, κανόνες ασφαλείας
3Γ2 – Μάθημα 2: Βασικές δεξιότητες
3Γ3 – Μάθημα 3: Ισορροπία, κυβίσθηση και βασικές δεξιότητες
3Γ4 – Μάθημα 4: Ισορροπία, ανακυβίσθηση και βασικές δεξιότητες
3Γ5 – Μάθημα 5: Κυβίσθηση και κατακόρυφη στήριξη
3Γ6 – Μάθημα 6: Επανάληψη βασικών ασκήσεων
3Γ7 – Μάθημα 7: Επανάληψη βασικών ασκήσεων
Κ.Γ1 -Κριτήριο 1: Τριγωνική στήριξη
3Γ8 – Μάθημα 8: Επανάληψη βασικών ασκήσεων
3Γ9 – Μάθημα 9: Βηματισμοί και άλματα
3Γ10 – Μάθημα 10: Συνασκήσεις για ζευγάρια
3Γ11 – Μάθημα 11: Συνασκήσεις για ομάδες
3Γ12 – Μάθημα 12: Συνασκήσεις
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
3ΧΑ1 – Μάθημα 1: Βασική ρίψη και υποδοχή της μπάλας
3ΧΑ2 – Μάθημα 2: Βασική βολή από πάνω
3ΧΑ3 – Μάθημα 3: Ο τερματοφύλακας
3ΧΑ4 – Μάθημα 4: Βασική άμυνα
3ΧΑ5 – Μάθημα 5: ʼμυνα ζώνης 6/0
3ΧΑ6 – Μάθημα 6: Ντρίμπλα
3ΧΑ7 – Μάθημα 7: Βολή με άλμα
3ΧΑ8 – Μάθημα 8: Επανάληψη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

Pages

520

ISBN

978-960-602-085-8