Προσφορά

Γενικές αρχές εργονομίας και προληπτική φυσικοθεραπεία

10,80 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-452-6

Pages

112

Εκδότης

University studio press

Γενικές αρχές εργονομίας και προληπτική φυσικοθεραπεία

Περιγραφή

Περιγραφή

Η εργονομία έχει καταφέρει να αποκτήσει τον τίτλο της “επιστήμης”, καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο βελτιώνεται και τεκμηριώνεται η μεθοδολογία και η έρευνα, μέσω των οποίων καταδεικνύονται οι σωστοί τρόποι και οι εφαρμογές των διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων και εργασιών, με κύριο μέλημα τη σωματική ασφάλεια και παραγωγικότητα των ατόμων.
Η εργονομία συνεργάζεται για τον λόγο αυτό με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η Ιατρική και η Φυσικοθεραπεία, με τρόπους αμφίδρομης ανταλλαγής παρατηρήσεων-εφαρμογών και μεθόδων πρόληψης σωματικών καταπονήσεων.
Έτσι λοιπόν, κρίνεται σκόπιμη η διδασκαλία των βασικών αρχών της εργονομίας, μέσω των οποίων θα οδηγηθούμε σε σκέψεις και δράσεις για την αποτελεσματικότερη πρόληψη των σωματικών συνδρόμων και καταπονήσεων που προέρχονται από την εργασιακή απασχόληση. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές αρχές εργονομίας
Σκοποί και στόχοι της εργονομίας
Περιγραφή του χώρου εργασίας
Παράγοντες επαγγελματικού κίνδυνου
Φυσικά χαρακτηριστικά
Στάση του σώματος
Δύναμη
Ταχύτητα / επιτάχυνση
Επανάληψη
Διάρκεια
Χρόνος ανάπαυσης
Βαριά δυναμική προσπάθεια
Περιοδικές δονήσεις
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Πίεση λόγω ζέστης
Πίεση λόγω ψύχους
Ολική σωματική δόνηση
Φωτισμός
Θόρυβος
Άλλοι επαγγελματικοί κίνδυνοι
Ανθρωπομετρία
Πηγές ανθρωπομετρικών στοιχείων
Μέθοδος πινάκων
Μέθοδος φόρμουλας
Ανάλυση ασφάλειας εργασίας
Στρατηγική εργονομικής ανάλυσης
Μέθοδοι παθητικής παρατήρησης
Μέθοδοι ενεργητικής παρατήρησης
Παρατήρηση των συμπτωμάτων
Εργονομία & προληπτική Φυσικοθεραπεία στους χώρους εργασίας
Κάθε άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον
Η θέση κατά την εργασία – όρθια στάση
Η θέση κατά την εργασία – καθιστή στάση
Εργονομία και πρόληψη στον χώρο εργασίας γραφείου
Συνθήκες που έχουν σχέση με την όραση
Κοπιώδης εργασία
Στατικά φορτία
Ανύψωση
Σχεδιασμός των χειριστηρίων ελέγχου και εργαλείων
Επιλογή εργαλείων χειρός
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα που συνδέεται με το επάγγελμα
Ανατομική της περιοχής
Ιστορική αναδρομή
Εκτίμηση
Έλεγχος
Η κίνηση του χεριού έναντι της αντίστασης
Μετάδοση δονήσεων από το εργαλείο στο χέρι
Παρατεινόμενη υπερβολική συγκράτηση του εργαλείου
Αδέξια τοποθέτηση του χεριού κατά τη χρήση του εργαλείου
Επαναλαμβανόμενη κίνηση του χεριού και των δακτύλων
Ανεπαρκής σχεδίαση των εργαλείων χειρός
Ιατρική επίβλεψη
Η σύνοψη και το συμπέρασμα
Μοντέλο εκτίμησης για δραστηριότητες χεριών
Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας
Γενικά για νομοθεσία, θεσμούς, δομές
Ξυλουργεία
Συνεργεία αυτοκινήτων
Οικοδομικές εργασίες – Τεχνικά έργα
Γενικές οδηγίες
Νοσηλεία και μακράς διάρκειας προβλήματα επαγγελματιών υγείας
Έλεγχος μεταχείρισης ασθενών
Διαβάθμιση των συνηθέστερων ατομικών προβλημάτων
Προτάσεις στους εργαζόμενους για την ώρα εργασίας
Προληπτική Φυσικοθεραπεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ OSHA
Εισαγωγή
Ανωμαλίες της μέσης
Αναφορές τραυματισμού της μέσης
Οδηγοί έρευνας
Αποφυγή και έλεγχος
Υπολογισμός της συμπιεστικής δύναμης της μέσης
Υπολογισμός των πιέσεων της μέσης που σχετίζονται με συνδυασμένη χρήση των χεριών
Ερωτηματολόγιο για το άνω άκρο
Ερωτηματολόγιο αυτόματου ή χειροκίνητου εξοπλισμού
Εργαλειοθήκη ErgoWeb
Ερωτηματολόγιο για εργασία σε υπολογιστή
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-452-6

Pages

112

Εκδότης

University studio press