Φυσιολογία της άσκησης και του αθλητισμού τόμος Ι – εξαντλημένο

Προιόν μη διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-416-2

Pages

374

Εκδότης

Πασχαλίδης

share
Share via Viber

Φυσιολογία της άσκησης και του αθλητισμού τόμος Ι – εξαντλημένο

Περιγραφή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Καθηγητή Μιχαήλ Κουτσιλιέρη

Πρόλογος Καθηγητή Σάββα Τοκμακίδη

Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης Πηγές νια τους Σπουδαστές και τους Εκπαιδευτικούς Ευχαριστίες Ευχαριστίες για τις φωτογραφίες της Έκδοσης Εισαγωγή στη Φυσιολογία της ʼσκησης και του Αθλητισμού Εστίαση στη Φυσιολογία της ʼσκησης και του Αθλητισμού Ιστορικά Γεγονότα Οξείες Φυσιολογικές Αποκρίσεις κατά την ʼσκηση Χρόνιες Φυσιολογικές Προσαρμογές με την Προπόνηση Έρευνα: Βάση της Κατανόησης

ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κεφάλαιο 1 Οι Μύες και η Λειτουργία τους Δομή και Λειτουργία του Σκελετικού Μυός Σκελετικός Μυς και ʼσκηση

Κεφάλαιο 2 Νευρολογικός Έλεγχος της Κίνησης Επισκόπηση του Νευρικού Συστήματος Δομή και Λειτουργία του Νευρικού Συστήματος Κεντρικό Νευρικό Σύστημα Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Αισθητικο-κινητική Ολοκλήρωση Κινητική Απόκριση

Κεφάλαιο 3 Νευρομυϊκές Προσαρμογές με την Προπόνηση Αντιστάσεων Ορολογία Προπόνηση με Αντιστάσεις και Οφέλη στη Μυϊκή Ευρωστία Μηχανισμοί Βελτίωσης της Μυϊκής Δύναμης Μυϊκός Πόνος Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προπόνησης με Αντιστάσεις Προπόνηση με Αντιστάσεις για Ειδικούς Πληθυσμούς

ΜΕΡΟΣ II ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Κεφάλαιο 4 Μεταβολισμός και Βασικά Ενεργειακά Συστήματα Πηγές Ενέργειας Βιοενέργεια: Τα Βασικά Ενεργειακά Συστήματα Μέτρηση της Ενεργειακής Δαπάνης κατά τη Διάρκεια της ʼσκησης Ενεργειακές Δαπάνες σε Ηρεμία και κατά τη Διάρκεια της ʼσκησης Κόπωση και τα Αίτια της

Κεφάλαιο 5 ʼσκηση και Ορμονική Ρύθμιση Η Φύση των Ορμονών Ενδοκρινείς Αδένες και Οι Ορμόνες τους Ορμονικές Αποκρίσεις κατά την ʼσκηση Ορμονικές Επιδράσεις στο Μεταβολισμό και την Παραγωγή Ενέργειας Ορμονικές Επιδράσεις στο Ισοζύγιο Υγρών και Ηλεκτρολυτών κατά τη Διάρκεια της ʼσκησης

Κεφάλαιο 6 Προπόνηση και Μεταβολικές Προσαρμογές Προσαρμογές με την Αερόβια Προπόνηση Προπόνηση του Αερόβιου Συστήματος Προσαρμογές με την Αναερόβια Προπόνηση

ΜΕΡΟΣ III ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κεφάλαιο 7 Καρδιαγγειακός Έλεγχος κατά τη Διάρκεια της ʼσκησης Δομή και Λειτουργία του Καρδιαγγειακού Συστήματος Καρδιαγγειακή Απόκριση στην ʼσκηση

Κεφάλαιο 8 Ρύθμιση της Αναπνοής Κατά τη Διάρκεια της ʼσκησης Πνευμονικός αερισμός Πνευμονική Διάχυση Μεταφορά του Οξυγόνου και του Διοξειδίου του ʼνθρακα Ανταλλαγή Αερίων στους Μύες Ρύθμιση του Πνευμονικού Αερισμού Αερισμός και Ενεργειακός Μεταβολισμός Αναπνευστικά Όρια στην Απόδοση Αναπνευστική Ρύθμιση της Οξεοβασικής Ισορροπίας

Κεφάλαιο 9 Προσαρμογή του Καρδιαγγειακού και Αναπνευστικού Συστήματος με την Προπόνηση Αντοχή: Μυϊκή και Καρδιοαναπνευστική Αξιολόγηση της Ικανότητας Καρδιοαναπνευστικής Ανοχής Προσαρμογές του Καρδιαγγειακού Συστήματος με την Προπόνηση Αναπνευστικές Προσαρμογές με την Προπόνηση Μεταβολικές Προσαρμογές με την Προπόνηση Μακροπρόθεσμη Βελτίωση της Καρδιοανπνευστικής Αντοχής Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απόκριση στην Αερόβια Προπόνηση Καρδιοαναπνευστική Αντοχή και Απόδοση

ΜΕΡΟΣ IV ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κεφάλαιο 10 ʼσκηση σε θερμό και Ψυχρό περιβάλλον: θερμορύθμιση Μηχανισμοί Ρύθμισης της Θερμοκρασίας του Σώματος Φυσιολογικές Αποκρίσεις στην ʼσκηση σε Θερμό Περιβάλλον Κίνδυνοι για την Υγεία κατά τη Διάρκεια ʼσκησης σε Θερμό Περιβάλλον Εγκλιματισμός στην ʼσκηση σε Θερμό Περιβάλλον ʼσκηση σε Ψυχρό Περιβάλλον Φυσιολογικές Αποκρίσεις στην ʼσκηση σε Ψυχρό Περιβάλλον Κίνδυνοι Υγείας κατά τη Διάρκεια ʼσκησης σε Ψυχρό Περιβάλλον Εγκλιματισμός, στην ʼσκηση σε Ψυχρό Περιβάλλον

Κεφάλαιο 11 ʼσκηση σε Υποβαρικό Περιβάλλον, Υπερβαρικό Περιβάλλον και Περιβάλλον Μικροβαρύτητας Υποβαρικό Περιβάλλον: ʼσκηση σε Υψόμετρο Υπερβαρικό Περιβάλλον: Υποβρύχια ʼσκηση Περιβάλλον Μικροβαρύτητας :ʼσκηση στο Διάστημα

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-399-416-2

Pages

374

Εκδότης

Πασχαλίδης