Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος

80,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-723-9

Pages

302

Εκδότης

University studio press

Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος

Περιγραφή

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση κρίθηκε σκόπιμη, γιατί μέχρι τώρα ολοκληρωμένο σύγγραμμα που να περιέχει βασικές γνώσεις της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος, μάλλον δεν υπάρχει. Στηρίχθηκε στη μακροχρόνια εμπειρία μου τόσο ως εκπαιδευτικού, όσο ελεύθερου επαγγελματία. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές φυσικοθεραπείας-φυσικοθεραπευτές, αλλά και σε ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν γνώσεις πάνω στις εφαρμογές φυσιοθεραπευτικών μέσων. Είναι βασισμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα της σχολής φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., όπως επίσης και στη διεθνή βιβλιογραφία. Μέσα από το βιβλίο δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης της φυσιοθεραπευτικής αξιολόγησης και κατ’ επέκταση αποκατάστασης των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

Περιεχόμενα

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

2. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑ

3. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

4. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

5. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ – ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

6. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

7. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΥ

8. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ

9. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ

10. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Παράρτημα ΒΑΔΙΣΗ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-121-723-9

Pages

302

Εκδότης

University studio press