Προσφορά

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση, τόμος 2

70,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-746-125-8

Pages

630

Εκδότης

University studio press

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση, τόμος 2

Περιγραφή

Περιγραφή

Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση έχει θεωρηθεί στο παρελθόν ως η τρίτη φάση της ιατρικής μετά την προληπτική και θεραπευτική. Η Φυσική Ιατρική είναι μία σύγχρονη και δυναμική ειδικότητα που βασικός της σκοπός είναι να επαναφέρει τον άρρωστο στο μέγιστο δυνατό φυσικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το εύρος των υπηρεσιών αποκατάστασης είναι πάρα πολΰ μεγάλο και δεν περιορίζεται από την ηλικία, το φΰλλο, την περιοχή της πάθησης. Ο πληθυσμός που έχει ανάγκη των υπηρεσιών της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης εκτείνεται από την νεογνική ηλικία με τις συγγενείς ανωμαλίες μέχρι τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Αφορά αρρώστους με λειτουργικές απώλειες από οξέα και χρόνια νοσήματα, κακώσεις, επαγγελματικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η τεχνολογική πρόοδος θεωρείται και αυτή υ-πεύθυνη για την αύξηση του αριθμού των αναπηριών, γιατί ενώ διασώζει πολλούς από βέβαιο θάνατο, το τίμημα της επιβίωσης είναι πολλές φορές μία μικρή ή μεγάλη αναπηρία. Η παράταση του ορίου ζωής (μακροβιότητα) έχει και αυτή συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που βιώνουν με κάποιο χρόνιο νόσημα ή αναπηρία.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-746-125-8

Pages

630

Εκδότης

University studio press