Προσφορά

Εργοφυσιολογία ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής θεωρία, ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

12,60 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-158-0

Pages

256

Βάρος

309

share
Share via Viber

Εργοφυσιολογία ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής θεωρία, ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη της αθλητικής ψυχολογίας. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη της εργοφυσιολογίας, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Το βιβλίο ξεκινά με την ανάλυση της μυϊκής συστολής και συνεχίζει με την εξέταση του μεταβολισμού και των πηγών ενέργειας, των ορμονών και του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι οξείες προσαρμογές της άσκησης, οι χρόνιες προσαρμογές της άσκησης, η σχέση άσκησης και περιβάλλοντος, η διατροφή και τα εργογόνα βοηθήματα. Τέλος παρουσιάζονται οι διαφορές των δύο φύλων και η άσκηση στην παιδική ηλικία. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι σωστές απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται σε κάθε ενότητα βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του για την εργοφυσιολογία να ανατρέξει σ’ αυτές. Το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και για τους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του μαθήματος της εργοφυσιολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ
Μυϊκή ίνα
Σύζευξη διέγερσης -συστολής
Η διέγερση
Η συστολή – η σύζευξη διέγερσης – συστολής
Οι σκελετικές μυϊκές ίνες
Είδη μυϊκής συστολής
Παραγωγή μυϊκής τάσης
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ & ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενέργεια για μυϊκό έργο
Παραγωγή ΑΤΡ
Το σύστημα φωσφοκρεατίνης, PCr (άμεσο σύστημα)
Το «αναερόβιο» – γλυκολυτικό σύστημα (ή σύστημα γαλακτικού οξέος)
Το αερόβιο ή οξειδωτικό σύστημα
Πηγές ενέργειας κατά την άσκηση
Περιοριστικοί παράγοντες της άσκησης
Μεταβολισμός υδατανθράκων
Γλυκόλυση (διάσπαση γλυκόζης)
«Αναερόβια» γλυκόλυση
«Αερόβια» γλυκόλυση – Ο κύκλος
του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs)
Αναπνευστική αλυσίδα – Οξειδωτική φωσφορυλίωση
Απολογισμός της γλυκόλυσης
Η γλυκογονόλυση (διάσπαση του γλυκογόνου)
Ο κύκλος του Cori
Μεταβολισμός λιπιδίων
Τα λιπίδια
Οι λιποπρωτείνες
Μεταβολισμός πρωτεϊνών
0 μεταβολισμός συνοπτικά
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΣΚΗΣΗ & ΟΡΜΟΝΕΣ
Οι ορμόνες
Μηχανισμός δράσης των ορμονών
Σημαντικές ορμόνες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Καρδιαγγειακό σύστημα
Καρδιακή συχνότητα
Καρδιακή συχνότητα ηρεμίας
Καρδιακή συχνότητα υπομέγιστης άσκησης –
μέγιστη καρδιακή συχνότητα
Όγκος παλμού
Καρδιακή παροχή (ή κατά λεπτό όγκος αίματος, ΚΛΟΑ).
Αρτηριακή πίεση
Αναπνευστικό σύστημα
Μεταφορά οξυγόνου
Αρτηριοφλεβική διαφορά ((Α-V)Ο2)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΟΞΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Παράμετροι αξιολόγησης αερόβιας ικανότητας
Μέγιστη Πρόσληψη Ο2 (VO2max)
«Αναερόβιο» κατώφλι – κατώφλι γαλακτικού οξέος –
αναπνευστικό κατώφλι
Αναπνευστικό πηλίκο (RQ)
Οξείες προσαρμογές κατά την άσκηση
Προθέρμανση
ʼσκηση
Αποθεραπεία – Αποκατάσταση- Ανάληψη
Κόπωση (κάματος) & άσκηση
Ενταση, διάρκεια και συχνότητα αερόβιας άσκησης
Καθορισμός της έντασης της άσκησης
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Εκτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Αερόβια άσκηση
Ασκηση αντιστάσεων
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΣΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ασκηση στο μεγάλο υψόμετρο
Ασκηση στο θερμό περιβάλλον
Ασκηση στο ψυχρό περιβάλλον
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Υδατάνθρακες
Πρωτεΐνες
Λιπίδια (λίπη)
Βιταμίνες
Μέταλλα – Ιχνοστοιχεία
Νερό
Ενεργειακή ισορροπία
θερμιδομετρία
Σύσταση σώματος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΓΟΓΟΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚIΑ-
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ
Κατά την ηρεμία
Κατά τη διάρκεια της άσκησης
Αερόβια και αναερόβια ικανότητα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΠΗΓΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-158-0

Pages

256

Βάρος

309