Προσφορά

Επιστήμη των μυικών διατάσεων (Προσφορά)

5,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-020-7

Pages

258

Βάρος

809

Επιστήμη των μυικών διατάσεων (Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Aναλύονται όλα τα θεωρητικά δεδομένα της ευκαμψίας, η μεθοδολογία ανάπτυξής της, στοιχεία λειτουργικής ανατομικής και 200 ασκήσεις.

Περιεχόμενα

Μέρος Ι: Παράγοντες που σχετίζονται με την ευκαμψία και τη διάταση
Κεφ. 1ο: Γενική άποψη της ευκαμψίας
Η φύση της ευκαμψίας
Το προπονηπκό πρόγραμμα ευκαμψίας
Τα οφέλη ενός προπονητικού προγράμματος ευκαμψίας
Πιθανά μειονεκτήματα ενός προγράμματος ευκαμψίας
Περίληψη
Ερωτήσεις και απανυήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 2ο: Συσταλτά στοιχεία του μυός:
περιοριστικοί παράγοντες της ευκαμψίας
Σύνθεση και σύσταση των μυοϊνιδίων
Μυϊκή συστολή, χαλάρωση και επιμήκυνση
Η ακατάλληλη μυϊκή ισορροπία ως περιοριστικός παράγοντας
Ο ανεπαρκής μυϊκός έλεγχος ως περιοριστικός παράγοντας
Οι επιδράσεις της μυϊκής γήρανσης
Οι επιδράσεις της ακινησίας
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 3ο: Ο συνδετικός ιστός ως ένας περιοριστικός παράγοντας της ευκαμψίας
Το κολλαγόνο
Ο ελαστικός ιστός
Ιστοί που αποτελούνται από συνδετικό ιστό
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 4ο: Μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες των μαλακών ιστών
Ορισμοί και ορολογία
Μαλακοί ιστοί
Μηχανικά συστατικά / στοιχεία του μυός
Πορίσματα ερευνών
Ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στις μηχανικές ιδιότητες των συνδετικών ιστών και των μυών
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 5ο: Νευροφυσιολογία της ευκαμψίας:
ανατομία του νεύρου και νευρική διαβίβαση
Τα νεύρα
Δυναμικό ηρεμίας
Ο νόμος του “όλα ή τίποτα”
Η Παλίνδρομη αλληλορύθμιση του ΚΝΣ στην ένταση της διάτασης
Αισθητήρια προσαρμογή
Μυϊκές άτρακτοι
Η διαδικασία διέγερσης της μυϊκής ατράκτου
Το μυοτατικό ή διατατικό αντανακλαστικό
Η αμοιβαία εννεύρωση
Τα τενόντια όργανα του Golgi
Το αντίστροφο μυοτατικό αντανακλαστικό ή αυτογενής αναστολή
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 6ο: Οστεολογία και αρθρολογία
Δομικοί περιορισμοί και το εύρος κίνησης της άρθρωσης
Ταξινόμηση των αρθρώσεων και η επίδρασή τους στην κίνηση
Τύποι κινήσεων
Η ανάπτυξη των οστών ως παράγοντας ευκαμψίας
Η σύγκλιση των ιστών ως περιοριστικός παράγοντας της ευκαμψίας
Οστεοπόρωση
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 7ο: Κοινωνική διευκόλυνση και ψυχολογία σε σχέση με τις διατατικές ασκήσεις
Η επίδραση του ακροατηρίου στην ανάπτυξη της ευκαμψίας
Η επίδραση της συνάσκησης στην ανάπτυξη της ευκαμψίας
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 8ο: Λίγο απ’ όλα
Η ηλικία και η ανάπτυξη της ευκαμψίας
Κρίσιμες περίοδοι ανάπτυξης της ευκαμψίας
Διαφορές του φύλου στην ευκαμψία
Σωματική διάπλαση κι ευκαμψία
Η επίδραση του ιξώδους στην ευκαμψία
Προθέρμανση και αποκατάσταση (αποθεραπεία)
Προπόνηση της δύναμης
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 9ο: Χαλάρωση
Ορισμός της χαλάρωσης
Μεθοδολογίες της μυϊκής χαλάρωσης
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 10ο: Μυϊκό άλγος: αίτια και συνέπειες
Η υπόθεση του αποκομμένου ιστού και του τραυματισμένου συνδετικού ιστού
Η υπόθεση της μεταβολικής συσσώρευσης ή ωσμωτικής πίεσης και διόγκωσης
Η υπόθεση του τοπικού σπασμού των κινητικών μονάδων
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 11ο: Τύποι και ποικιλίες των μυϊκών διατάσεων
Παραδοσιακές ταξινομήσεις
Συμπληρωματικές ταξινομήσεις
Ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση (P.N.F.)
Η τεχνική των χειρισμών (Manipulation)
Η έλξη
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 12ο: Γενικές έννοιες μυϊκών διατάσεων
Ομοιοστασία
Η αρχή της υπερδιάτασης
Απαιτήσεις
Η γνώση των περιοριστικών παραγόντων
Οι αρχές των διατατικών ασκήσεων
Περίληψη
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Μέρος II: Λειτουργική ανατομία
Κεφ. 13ο: Το κάτω άκρο και η πυελική ζώνη
Το πόδι
Η ποδοκνημική ή αστραγαλοκνημική διάρθρωση
Η άρθρωση του γονάτου
Το ανώτερο τμήμα του σκέλους
Η λαγόνια χώρα
Η γλουτιαία χώρα
Η άρθρωση του ισχίου
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 14ο: Η σπονδυλική στήλη
Μακροσκοπική ανατομική
Λειτουργία
Οι σπόνδυλοι
Οι δίσκοι
Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης
Περιορισμοί του εύρους κίνησης της θωρακο-οσφυϊκής χώρας
Η αλληλεξάρτηση των διατάσεων της μέσης, της πυέλου και των οπίσθιων μηριαίων μυών
Οι αυχενικοί σπόνδυλοι
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Κεφ. 15ο: Το άνω άκρο
Η ωμική ζώνη και το σύμπλεγμα του βραχίονα
Η άρθρωση του αγκώνα
Η άρθρωση του καρπού ή κερκιδοκαρπική διάρθρωση
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Μέρος III:
Διατατικες ασκήσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-020-7

Pages

258

Βάρος

809