ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

19,35 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-161-577-6

Pages

327

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το Βιβλίο Εκπαιδευτικό Δράμα και Ειδικές Ανάγκες παρουσιάζει την πρακτική εμπειρία που έχουν αποκομίσει δάσκαλοι που χρησιμοποίησαν το δράμα στη δουλειά τους με παιδιά και νέους (ηλικίας 5-19 ετών) οι οποίοι είχαν διαφορετικές ειδικές ατομικές ανάγκες. Μέσα από την εξέταση και την ανάλυση της πρακτικής που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν οι ίδιοι στην τάξη, οι συγγραφείς του Βιβλίου περιγράφουν τι έμαθαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές τους με έναν τρόπο που θα ενθαρρύνει και άλλους δασκάλους vu δοκιμάσουν τις δικές τους ιδέες στο μάθημα. Στο -Βιβλίο, η παρουσίαση της πρακτικής εμπειρίας κάθε δασκάλου εξετάζεται μέσα σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο KUI γίνεται εκτενής αναφορά στη συνολική συμβολή του Δράματος στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Στη συγγραφή του Βιβλίου έχουν συνεισφέρει οι Andy Kempe, Melanie Peler, Gill Brigg, Daphne Payne, Bernard Hodgkin, Jan Beats και Penny Barren. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ Ατομικές ανάγκες Η μαθητοκεντρική προσέγγιση Η δασκαλοκεντρική προσέγγιση Η διαμεσολαβητική προσέγγιση Μαθαίνοντας μέσα από το δράμα Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες στην ειδική αγωγή Θεραπεία ή Θεραπευτική; 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ένα πλήθος παρανοήσεων Δράμα και δραματικό στοιχείο Το δράμα στα σχολεία Δράμα, Ειδική Αγωγή και Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθαίνοντας μέσω του δράματος Η λειτουργία του δράματος Περίληψη 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Τα εργαλεία του δασκάλου Γενικοί όροι Συγκεκριμένες τεχνικές ʼλλες τεχνικές χρήσιμες για το δράμα Αξιολογώντας το εκπαιδευτικό δράμα 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΡΑΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Melanie Peter Εισαγωγή Κάποιες παρανοήσεις Η δραματοποίηση μιας ιστορίας Δουλεύοντας με την αφήγηση Ανάπτυξη δράματος από μια ιστορία: ένα παράδειγμα Συμπέρασμα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΥΡΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ: Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ Gill Brigg Η συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος στη γλωσσική ανάπτυξη — μια σύντομη επιχειρηματολόγηση Η χρήση κατάλληλων χώρων Οι προφορικές εργασίες στον πυρήνα του δράματος Οι κύριες τεχνικές Τα μαθήματα Ένας τελικός κατάλογος: δίνοντας αυτοπεποίθηση στους μαθητές 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Bernard Hodgkin «Ζωή που αξίζει να τη ζεις» Το Κολέγιο Ανώτερης Εκπαίδευσης του National Star Centre Το εκπαιδευτικό δράμα για άτομα με σωματικές αδυναμίες Παραδείγματα δουλειάς με το δράμα Το Δράμα για τις εξετάσεις του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (GCSE) Περίληψη 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ fan Beats & Penny Barrett Εισαγωγή Ξεκινώντας: οι πρώτες μέρες Πηγές Ο δάσκαλος σε ρόλο Προσδιορισμός των δεξιοτήτων Παραδείγματα εγχειρημάτων εκπαιδευτικού δράματος Εκπαίδευση Προσωπικές σκέψεις Περίληψη 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Andy Kempe Εισαγωγή «Είναι καλό γι’ αυτά!» Προσωπικοί και ομαδικοί στόχοι Σκοποί και στόχοι του δράματος Το προσωπικό προσχεδιάζει το δράμα Η προετοιμασία της ομάδας του γενικού σχολείου Οι προετοιμασίες στο ειδικό σχολείο «Το Πάρτι»: Μια περίπτωση ενοποιημένου προγράμματος για το Δράμα Συμπεράσματα 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ DAPHNE PAYNE Το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών της Εθνικής Εταιρείας για Κωφά Παιδιά (NDCS) Κωφοί δάσκαλοι Ο κύκλος σπουδών της Θεατρικής Ομάδας Κωφών Γιατί να διδάξουμε το δράμα στα κωφά παιδιά; Εξετάζοντας μερικά πρακτικά θέματα Η σημασία των δραματικών παιχνιδιών Η χρήση «της σωματικής αναπαράστασης» στο Δράμα Η ανάπτυξη μιας αφήγησης, η συνέχεια και η δομή Συμπέρασμα 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Καταστρώνοντας μια στρατηγική Σχέδια εργασίας Ενότητες εργασίας Ένα σχόλιο για την πρόοδο και την εξέλιξη Αξιολόγηση Αποτίμηση

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-161-577-6

Pages

327