Προσφορά

12,60 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
ΣυγγραφέαςISBN

978-960-011-973-2

Σελίδες

219

Γλώσσα

Εισαγωγή στην εμβιομηχανική

Περιγραφή

Περιγραφή

Η εμβιομηχανική αποσκοπεί στο να κατανοηθεί η μηχανική των έμβιων συστημάτων. Είναι ένας μοντέρνος επιστημονικός κλάδος με παλιές ρίζες που έχει συνεισφέρει στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας και καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόμων με κινητικές δυσκολίες, η μεγιστοποίηση των επιδόσεων των αθλητών, η επίλυση κλινικών προβλημάτων του καρδιακού-αγγειακού συστήματος, των πνευμόνων, οι μεταμοσχεύσεις κ.ά. είναι κάποιες από τις συνεισφορές της. Η μεγάλη ανάπτυξη της εμβιομηχανικής συνδέεται κυρίως με την ορθοπεδική, λόγω των πολλών προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος που ταλαιπωρούν πληθώρα ατόμων.
Η “Εισαγωγή στην εμβιομηχανική” στοχεύει στην παρουσίαση με συστηματικό τρόπο των βασικών γνώσεων από την κλασική μηχανική, τη μηχανική του συνεχούς μέσου, τη μηχανική των βιολογικών ιστών, τη δομή και λειτουργία των αρθρώσεων, τη μηχανική των μαλακών ιστών που απαιτούνται για την κατανόηση των προβλημάτων των ζώντων οργανισμών.

 

Περιεχόμενα
Προλεγόμενα
Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
1.1 Μηχανική
1.2 Εμβιομηχανική (Biomechanics)
1.3 Βασικές έννοιες – Νόμοι του Νεύτωνα
1.4 Σύστημα μονάδων
1.5 Δύναμη
1.5.1 Δύναμη τριβής
1.6 Ροπές (κάμψης, στρέψης)
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΑΤΙΚΗ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Ισοστατικά συστήματα
2.3 Κέντρο Βάρους (Κ.Β.)
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Μηχανική του Αγκώνα (Elbow)
3.3 Μηχανική του Ώμου (Shoulder)
3.4 Η Μηχανική του Γόνατος (Knee)
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Κινηματική του υλικού σημείου
4.3 Κινητική
Εξισώσεις κίνησης
Έργο, Ισχύς, Ενέργεια, Ορμή, Ώση
Σύστημα υλικών σημείων
Στερεό σώμα
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Εντατική κατάσταση
5.3 Εξισώσεις ισορροπίας
5.4 Παραμορφώσεις – Μετατοπίσεις
5.5 Γενικευμένος νόμος του Hooke
5.6 Εξισώσεις ισορροπίας (και κίνησης) σε όρους των μετατοπίσεων
5.7 Το πρόβλημα της κάμψης
5.8 Το πρόβλημα της στρέψης
5.9 Κριτήρια αστοχίας
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Μηχανική Οστών
Ιεραρχική δομή και σύσταση οστών
Εμβιομηχανικές μέθοδοι
Δοκιμασία θλίψης και εφελκυσμού
Δοκιμασία στρέψης και κάμψης
Επίδραση της ηλικίας στην αλλοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς των οστών – οστεοπόρωση
6.3 Δομή και Λειτουργία Αρθρώσεων
Ανάλυση βάδισης
Κλινική αξιολόγηση βάδισης
Δύναμη αντίδρασης του εδάφους
Ανάλυση της κίνησης των αρθρώσεων
Σταθερότητα και κινητικότητα των αρθρώσεων
Άρθρωση του Αστραγάλου (Ankle Joint)
Άρθρωση του Γόνατου (Knee Joint)
Άρθρωση του Ισχίου (Hip Joint)
Άρθρωση του Ώμου (Shoulder Joint)
Άρθρωση του Αγκώνα (Elbow Joint)
Άρθρωση του Καρπού (Wrist Joint)
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Αρχιτεκτονική των μυών
7.3 Μέγιστη τάση των μυών
7.4 Σχέση δύναμης-ταχύτητας
Μέγιστη μυϊκή ταχύτητα συστολής
7.5 Σχέση δύναμης-μήκους
7.6 Σχέση δύναμης-χρόνου
7.7 Μηχανικές ιδιότητες τενόντων
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Εξισώσεις Navier-Stokes
8.3 Οριακό στρώμα
8.4 Υπολογιστική μοντελοποίηση αρτηριών και προσομοίωση της ροής αίματος
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Αρτηρίες και ροή του αίματος
9.3 Καρδιά
9.4 Οστά
9.5 Χόνδρος και Σκελετικός Μυς
9.6 Εγκέφαλος
9.7 Πάγκρεας
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα
Ευρετήριο Όρων
Λίστα Συμβόλων

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
ΣυγγραφέαςISBN

978-960-011-973-2

Σελίδες

219

Γλώσσα