Εγχειρίδιο θεραπευτικών ασκήσεων

55,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-992-557-560-2

Γλώσσα

Σελίδες

616

Εκδότης

Πασχαλίδης

Εγχειρίδιο θεραπευτικών ασκήσεων

Περιγραφή

Περιγραφή

Σε διάφορα συγγράμματα, φυλλάδια, κάρτες και δικτυακούς τόπους παρουσιάζονται διάσπαρτες θεραπευτικές ασκήσεις. Εύλογα, λοιπόν, οι κλινικοί, οι θεραπευτές και οι προπονητές αναζητούν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες ασκήσεις για ολόκληρο το σώμα σε ένα περιεκτικό εγχειρίδιο. Για τον σκοπό αυτό συγγράφηκε το “Εγχειρίδιο θεραπευτικών Ασκήσεων: ορθοπαιδικές και γενικές καταστάσεις”, ως μια βασική πηγή για τη θεωρία και τις τεχνικές ασκήσεων, αλλά και ως ένας συνολικός οδηγός για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων ασκήσεων.
Η δρ. Elizabeth Bryan έχει μελετήσει χιλιάδες από κλινικά σχετικές ασκήσεις για τη συγγραφή ενός κειμένου διδασκαλίας της θεωρίας και της σωστής εφαρμογής των ασκήσεων, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να ανατρέχουν ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, καθώς λειτουργεί σαν κείμενο αναφοράς για τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων προγραμμάτων ασκήσεων για τους πελάτες και τους ασθενείς τους.
Στα εισαγωγικά κεφάλαια αναλύονται οι παράμετροι των ασκήσεων, η πρόοδος, η σημασία του κινητικού προτύπου, ο μυϊκός πόνος, ενώ γίνεται αναφορά στην ορολογία για τη θέση του σώματος. Τα μετέπειτα κεφάλαια οργανώνονται ανά περιοχή του σώματος και καλύπτονται οι περισσότερες από τις κλινικές ασκήσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα. Για κάθε άσκηση παρουσιάζονται φωτογραφίες, μια λίστα των μυϊκών συστημάτων που επηρεάζονται, συγκεκριμένες υποκαταστάσεις προς αποφυγή και λεπτομερείς οδηγίες για τους φοιτητές και τους κλινικούς. Περιλαμβάνονται επίσης ενότητες για συγκεκριμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης και εξειδικευμένα συστήματα ασκήσεων, όπως είναι η γιόγκα και το τάι τσι.
Σε όλο το κείμενο υπάρχουν πλαίσια με τίτλο «Ποια είναι η ερευνητική απόδειξη/τα δεδομένα;», τα οποία βασίζονται στις αρχές της τεκμηριωμένης πρακτικής, προς υποστήριξη των ασκήσεων και της θεωρίας με σύγχρονες, επαρκείς, έγκυρες και αξιόπιστες μελέτες.
Μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πράξης, το “Εγχειρίδιο θεραπευτικών Ασκήσεων: ορθοπαιδικές και γενικές καταστάσεις” είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για φοιτητές, αλλά και κλινικούς, θεραπευτές, ή προπονητές, προκειμένου να επιλέξουν τις πιο κατάλληλες ασκήσεις για τις ανάγκες των ασθενών ή των πελατών τους και να τις εφαρμόσουν σωστά.

Περιεχόμενα
Αφιέρωση
Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης
Ευχαριστίες
Σχετικά με τη Συγγραφέα
Κεφάλαιο 1 Τα Βασικά
Ενότητα 1.01 Εισαγωγή
Ενότητα 1.02 Η Σημασία της Ορθής Εκτέλεσης των Ασκήσεων
Ενότητα 1.03 Καθυστερημένος Μυϊκός Πόνος
Ενότητα 1.04 Επιλέγοντας τις Σωστές Παραμέτρους
Ενότητα 1.05 Πρόοδος των Ασκήσεων
Ενότητα 1.06 Χρήση του Εγχειριδίου
Ενότητα 1.07 Θέσεις, Περιγραφικοί Όροι και Ειδικός Εξοπλισμός
Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις για τον Αυχένα
Ενότητα 2.01 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Αυχένα
Ενότητα 2.02 Διατάσεις για τον Αυχένα
Ενότητα 2.03 Ενδυνάμωση για τον Αυχένα
Ενότητα 2.04 Επιπρόσθετες Συμβουλές
Ενότητα 2.05 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για τον Αυχένα
Κεφάλαιο 3 Ασκήσεις για τον Θώρακα
Ενότητα 3.01 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Θώρακα
Ενότητα 3.02 Διατάσεις για τον Θώρακα
Ενότητα 3.03 Ενδυνάμωση για τον Θώρακα
Ενότητα 3.04 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για τον Θώρακα/Στήθος
Κεφάλαιο 4 Ασκήσεις για την Οσφύ
Ενότητα 4.01 Εύρος Τροχιάς Κίνησης της Οσφύος
Ενότητα 4.02 Διατάσεις για την Οσφύ
Ενότητα 4.03 Ενδυνάμωση για την Όσφυ
Ενότητα 4.04 Τοποθέτηση επί Κλίνης για την Οσφυαλγία
Ενότητα 4.05 Ιερολαγόνια διόρθωση
Ενότητα 4.06 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για την Οσφύ και την Ιερολαγόνια Περιοχή
Κεφάλαιο 5 Ασκήσεις για τα Άνω Άκρα
Ενότητα 5.1 Εύρος Τροχιάς Κίνησης της Ωμοπλάτης
Ενότητα 5.02 Διατάσεις για την Ωμοπλάτη
Ενότητα 5.03 Ενδυνάμωση για την Ωμοπλάτη
Ενότητα 5.04 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Ώμου
Ενότητα 5.05 Διατάσεις/Αυτοκινητοποίηση για την Άρθρωση του Ώμου
Ενότητα 5.06 Διατάσεις για τον Ώμο
Ενότητα 5.07 Ενδυνάμωση για τον Ώμο
Ενότητα 5.08 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για την Οσφύ και την Ιερολαγόνια Περιοχή
Ενότητα 5.09 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Αγκώνα
Ενότητα 5.10 Αυτοκινητοποίηση για την Άρθρωση του Αγκώνα
Ενότητα 5.11 Διατάσεις για τον Αγκώνα
Ενότητα 5.12 Ενδυνάμωση για τον Αγκώνα
Ενότητα 5.13 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για τον Αγκώνα
Ενότητα 5.14 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Καρπού/Χεριού/Δακτύλων
Ενότητα 5.15 Διατάσεις για τον Καρπό/Χέρι/Δάκτυλα
Ενότητα 5.16 Ενδυνάμωση για τον Καρπό/Χέρι/Δάκτυλα
Ενότητα 5.17 Ολισθήσεις Νεύρων στο Άνω Άκρο
Ενότητα 5.18 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για τον Καρπό και το Χέρι
Κεφάλαιο 6 Ασκήσεις για τα Κάτω Άκρα
Ενότητα 6.01 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Ισχίου
Ενότητα 6.02 Αυτοκινητοποίηση για την Άρθρωση του Ισχίου
Ενότητα 6.03 Διατάσεις για το Ισχίο
Ενότητα 6.03 Ενδυνάμωση για το Ισχίο
Ενότητα 6.05 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για το Ισχίο
Ενότητα 6.06 Εύρος Τροχιάς Κίνησης του Γόνατος
Ενότητα 6.07 Αυτοκινητοποίηση για την Άρθρωση του Γόνατος
Ενότητα 6.08 Διατάσεις για το Γόνατο
Ενότητα 6.09 Ενδυνάμωση για το Γόνατο
Ενότητα 6.10 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για το Γόνατο
Ενότητα 6.11 Εύρος Τροχιάς Κίνησης της Ποδοκνημικής και του Ποδιού
Ενότητα 6.12 Αυτοκινητοποίηση για την Άρθρωση της Ποδοκνημικής
Ενότητα 6.13 Διατάσεις για την Ποδοκνημική και το Πόδι
Ενότητα 6.14 Ενδυνάμωση για την Ποδοκνημική και το Πόδι
Ενότητα 6.15 Ολισθήσεις Νεύρων στο Κάτω Άκρο
Ενότητα 6.16 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Ιδέες για την Ποδοκνημική και το Πόδι
Κεφάλαιο 7 Ειδικά Προγράμματα
Ενότητα 7.01 Ασκήσεις για το Αιθουσαίο Σύστημα
Ενότητα 7.02 Πυελικό Έδαφος
Ενότητα 7.03 Γενικές Λειτουργικές Δραστηριότητες για τους Ηλικιωμένους: Ισορροπία και Πρόληψη Πτώσεων
Ενότητα 7.04 Γιόγκα και Τάι Τσι
Κεφάλαιο 8 Ο Αθλητής
Ενότητα 8.01 Διαλειμματική Εξάσκηση για Πρόοδο στο Άθλημα
Ενότητα 8.02 Οικιακός Εξοπλισμός Άσκησης

Δείτε δείγμα του βιβλίου

Egheiridio-therapeutikon-askiseon-deigma

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 21 × 29 cm
Συγγραφέας

ISBN

978-992-557-560-2

Γλώσσα

Σελίδες

616

Εκδότης

Πασχαλίδης