ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

20,00 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-905-308-4

Pages

192

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Στα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου καταγράφονται βασικά στοιχεία της πάλης, και στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά στοιχεία της ελληνορωμαϊκής πάλης.

Ανα­λύονται οι τεχνικές της ελληνορωμαϊκής πάλης, αλλά και η τακτική για την ε­φαρμογή τους. Περιγράφονται τόσο οι απλές τεχνικές, που μαθαίνει ο αρχά­ριος παλαιστής, όσο και οι πολΰ προχωρημένες τεχνικές των έμπειρων παλαι­στών.

Μεγάλη σημασία έχει ο πολΰ καλός τρόπος με τον οποίο περιγράφονται και αναλύονται οι ασκήσεις, αλλά και η μεγάλη πιστότητα με την οποία δίνονται τα σκίτσα.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-905-308-4

Pages

192