ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

20,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-905-308-4

Pages

192

share
Share via Viber

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

Στα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου καταγράφονται βασικά στοιχεία της πάλης, και στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά στοιχεία της ελληνορωμαϊκής πάλης.

Ανα­λύονται οι τεχνικές της ελληνορωμαϊκής πάλης, αλλά και η τακτική για την ε­φαρμογή τους. Περιγράφονται τόσο οι απλές τεχνικές, που μαθαίνει ο αρχά­ριος παλαιστής, όσο και οι πολΰ προχωρημένες τεχνικές των έμπειρων παλαι­στών.

Μεγάλη σημασία έχει ο πολΰ καλός τρόπος με τον οποίο περιγράφονται και αναλύονται οι ασκήσεις, αλλά και η μεγάλη πιστότητα με την οποία δίνονται τα σκίτσα.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-905-308-4

Pages

192