Εφηβικό μπάσκετ ( Προσφορά)

Προιόν μη διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-001-0

Pages

200

share
Share via Viber

Εφηβικό μπάσκετ ( Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο αριθμός των νεαρών παικτών του μπάσκετ στη χώρα μας αυξάνει, τα τελευταία χρόνια, αλματωδώς. Αυτός ο παρατηρούμενος οργασμός στην προπόνη­ση του basketball είχε ως επακόλουθο την ενασχόληση ε­νός σημαντικού αριθμού προπονητών με νεαρούς παί­κτες, ηλικίας 12-18 χρόνων. Η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται κυ­ρίως στην προπόνηση αθλητών, μεγαλύτερων ηλικιών αποτέλεσμα, η «μεταφορά» ασκήσεων από την προπόνη­ση των ενήλικων σε νεαρούς παίκτες. Παράλληλα, δεν αναφέρεται σε δεδομένα που αφορούν τις ψυχοσωματι­κές ικανότητες των νεαρών παικτών, βάσει των οποίων τίθενται οι προπονητικές επιβαρύνσεις. Το βιβλίο «Εφηβικό Μπάσκετ» καλύπτει μ’ έγκυρο και σαφή τρόπο το κενό αυτό. Χαρακτηριστικό του γνώ­ρισμα είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα που α­φορούν την προπόνηση τεχνικής και τα βασικά στοιχεία της τακτικής. Επεκτείνεται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε ζητήματα που αφορούν: τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ηλικίες των νέων αθλητών από ψυχοσωματικής άποψης, τις βασικές μεθοδολογικές υποδείξεις για την εκμάθηση κινητικών ενεργειών (κίνητρα, νοητική προ­πόνηση, μεθοδολογία, διόρθωση λαθών κ.ά.), την προπόνηση της φυσικής κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από τη θεωρητική της στήριξη στις αρ­χές της προπονητικής – την επιλογή και τον προσανα­ τολισμό των ταλαντούχων νέων παικτών – τον προ­γραμματισμό και τον έλεγχο της προπονητικής διαδικα­σίας – την υγιεινή των αθλητών και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την προπόνηση. Το βιβλίο αποτελεί έναν πολύτιμο «σύμβουλο» στο δύσκολο λειτούργημα του προπονητή νεαρών παικτών παράλληλα, απευθύνεται και στους καθηγητές Φ.Α., των Τ.Ε.Φ.Α,Α. και στους έφηβους αθλητές basketball, που αισιοδοξούν να τελειοποιηθούν.

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ.

Οι ιδιαιτερότητες της ηλικίας των νέων αθλητών.

Η λειτουργία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (μπάσκετ).

Ηλικία και έλεγχος των κατά βούληση (ελεύθερων) κινήσεων

Κινητική πείρα.

Ανάπτυξη της δραστηριότητας της νόησης

Η σημασία της όρασης στο μπάσκετ.

Ο ρόλος της ακοής, της αίσθησης ισορροπίας, της επιδερμικής και εν τω βάθει μυϊκής αισθαντικότητας στους νέους μπασκετμπολίστες

Ιδιαιτερότητες του οστεοκινητικού συστήματος.

Ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων (φυσική κατάσταση).

Η ανάπτυξη της ταχύτητας.

Η ανάπτυξη της αντοχής.

Η ανάπτυξη της επιδεξιότητας.

Πηγές ενέργειας.

Η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.

Μεθοδολογικές υποδείξεις για την εκμάθηση κινητικών ενεργειών.

Τα κίνητρα (motivation).

Η εποπτικότητα των μέσων εκμάθησης.

Η σημασία της σωστής επεξήγησης.

Η νοητική προπόνηση.

Η ολική ή η μερική μέθοδος.

Η διόρθωση των λαθών.

Η συναισθηματική φόρτιση στην προπόνηση.

Η δραστήρια συμμετοχή και η κατεύθυνση των στόχων.

Festina lente («Βιάσου αργά»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ.

Προπόνηση φυσικής κατάστασης.

Τα προβλήματα – οι στόχοι της προπόνησης φυσικής κατάστασης.

Γενική και ειδική φυσική κατάσταση.

Προγραμματισμός προπονητικής επιβάρυνσης

Οι τρόποι και τα μέσα εντατικοποίησης της προπονητικής επιβάρυνσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προπόνηση τεχνικής και τακτικής.

Μεταβίβαση της μπάλας

Ντρίμπλα

Το σουτ

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σουτ.

Η διόρθωση της τεχνικής των σουτ

Το ρημπάουντ και το φόλοου.

Επίθεση.

Συνεργασία δυο παικτών.

Συνεργασία τριών επιθετικών παικτών.

Αμυνα

Ατομικές αμυντικές ενέργειες

Αμυνα σε καταστάσεις αριθμητικής μειοψηφίας

Η αντιμετώπιση των σκριν

Καταστάσεις δικαιολογημένου ρίσκου στις προσπάθειες κλεψίματος της μπάλας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Στάδια επιλογής

Η επιλογή των παιδιών στο μπάσκετ

Αθλητικός προσανατολισμός

Προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις

Προσανατολισμός στις γενικές κατηγορίες αθλημάτων

Προσανατολισμός σε άθλημα κι επιλογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Προγραμματισμός της προπονητικής διαδικασίας

Σημασία του προγραμματισμού

Είδη του προγραμματισμού

Τα έντυπα του προγραμματισμού και ο τρόπος σύνταξής τους

Παραδειγματική μορφή και βασικά περιεχόμενα του πολυετούς προπονητικού σχεδιασμού της ομάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Πολύπλευρος έλεγχος

Οι βασικοί στόχοι του πολύπλευρου ελέγχου

Έλεγχος αγωνιστικής δραστηριότητας

Έλεγχος της προπόνησης φυσικής κατάστασης

Έλεγχος της προπόνησης της τεχνικής

Έλεγχος των προπονητικών επιβαρύνσεων

Τα μέσα προπόνησης της φυσικής κατάστασης

Οι μέθοδοι της προπόνησης φυσικής κατάστασης

Ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων

Ανάπτυξη (προπόνησης) της γενικής αντοχής

Προπόνηση ειδικής αντοχής

Προπόνηση δύναμης

Προπόνηση ταχύτητας

Προπόνηση επιδεξιότητας

Προπόνηση ευκαμψίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Υγιεινή των νέων μπασκετμπολιστών

Κοινωνικά και υγιεινά κριτήρια των συνθηκών της φυσικής αγωγής

Η διαταραχή της κατάστασης της υγείας παιδιών και εφήβων

Προφύλαξη από τραυματισμούς

Τα μέσα αποκατάστασης και οι πρώτες βοήθειες στους τραυματισμούς

Η ατομική υγιεινή

Διατροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Τεχνικά μέσα προπόνησης

Τεχνικά βοηθητικά μέσα για την προπόνηση φυσικής κατάστασης

Τεχνικά μέσα για την προπόνηση τεχνικής και τακτικής

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

000-001-001-0

Pages

200