Προσφορά

Εφαρμογή των αρχών μάνατζμεντ στην προπονητική

Θεωρία και Πράξη

20,99 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-508-178-2

Pages

404

Εφαρμογή των αρχών μάνατζμεντ στην προπονητική

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο μεγάλος αριθμός των υποχρεώσεων και καθηκόντων των προπονητών απαιτεί μια πολυδιάστατη παιδεία, μια ιδιαίτερη ικανότητα και διάθεση για προγραμματισμένη και σοβαρή δουλειά. Ο μοντέρνος και σύγχρονος προπονητής δεν αρκεί να είναι μόνο τεχνικός. Από τη στιγμή που οι προπονητές ως επικεφαλής ομάδας ανθρώπων πρέπει να οργανώνουν, να προγραμματίζουν, να ελέγχουν, να διευθύνουν, να θέτουν κίνητρα να καθοδηγούν, να επικοινωνούν, να στελεχώνουν και να παίρνουν αποφάσεις, η εφαρμογή των βασικών αρχών και λειτουργιών του μάνατζμεντ στην προπονητική διαδικασία θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη. Στόχος του βιβλίου αυτού είναι ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων των προπονητών ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Απευθύνεται σε προπονητές οι οποίοι έχοντας την εξουσία, ασκούν διοίκηση και επηρεάζουν την συμπεριφορά αθλητών και συνεργατών με απώτερο στόχο την υλοποίηση προσωπικών και ομαδικών στόχων. Στα κεφάλαια που παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τον προπονητικό προγραμματισμό, την αποτελεσματική οργάνωση, τη ορθολογική διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού, την στελέχωση, το καθορισμό κινήτρων και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της ομάδας. Παρέχονται επίσης χρήσιμες πληροφορίες για εποικοδομητική επικοινωνία, αντιμετώπιση συγκρούσεων και προστριβών, σωστή λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική ηγεσία.

Περιεχόμενα
1. Η επιστήμη του μάνατζμεντ
2. Ο οργανισμός, η αθλητική ομάδα και το περιβάλλον τους
3. Η επιστήμη του μάνατζμεντ και της προπονητικής
4. Οι δύο κατηγορίες γνώσεων του προπονητή
5. Ο προπονητής και ο προγραμματισμός
6. Ο προπονητής και η οργάνωση
7. Ο προπονητής και η διεύθυνση
8. Ο προπονητής και η στελέχωση
9. Ο προπονητής και ο έλεγχος
10. Ο προπονητής και η επικοινωνία
11. Προβλήματα, προστριβές και η επίλυση τους από τον προπονητή
12. Η συνοχή της ομάδας
13. Η εξουσία και η ηγεσία
14. Ο προπονητής και η λήψη αποφάσεων
15. Ο αποτελεσματικός προπονητής
16. Η ηθική στην προπονητική
17. Η ψυχολογική και πνευματική προετοιμασία των αθλητών
18. Ο προπονητής και οι δημόσιες σχέσεις
19. Οι υποχρεώσεις του προπονητή στις τέσσερις περιόδους
20. Δεξιότητες, ρόλοι και χαρακτηριστικά του προπονητή
21. Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού
22. Ρητά και γνωμικά που αφορούν τον προπονητή και τους αθλητές
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-508-178-2

Pages

404