Προσφορά

Εφαρμογές της στατιστικής στις επιστήμες του αθλητισμού

και της Υγείας με την χρήση του SPSS

40,50 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-618-524-205-3

Pages

496

Εκδότης

Δίσιγμα

share
Share via Viber

Εφαρμογές της στατιστικής στις επιστήμες του αθλητισμού

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό καθοδηγεί τον αναγνώστη με απλό τρόπο για να εκτελεστεί εύκολα στατιστικές αναλύσεις που συναντώνται σε σπουδές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού αλλά και διδακτορικού επιπέδου.

Ο αναγνώστης μαθαίνει με παραδείγματα το σκοπό μιας στατιστικής ανάλυσης, πώς να την τρέξει με εύκολο τρόπο, να εντοπίσει τα σημεία κλειδιά της ανάλυσης και να περιγράψει τα αποτελέσματα. Όλες οι αναλύσεις παρουσιάζονται μέσω δημοσιευμένων παραδειγμάτων σε επιστημονικά περιοδικά, βήμα προς βήμα και με τη βοήθεια εικόνων του Statistical Package for Social Sciences – SPSS.

Στην αρχή του βιβλίου παρουσιάζονται με παραδείγματα τα πιο βασικά της στατιστικής, όπως τα είδη των μεταβλητών, τι είναι πληθυσμός και δείγμα, περιγραφική στατιστική, τι είναι κανονική καμπύλη, επίπεδα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων, βαθμοί ελευθερίας, τυπική απόκλιση και τυπικό σφάλμα. Στη συνέχεια, μέσω παραδειγμάτων από δημοσιευμένα δεδομένα παρουσιάζεται το γενικό γραμμικό μοντέλο, η ανάλυση συσχέτισης, το χ2, το t-test, η ανάλυση διακύμανσης και συνδιακύμανσης, η παραγοντική ανάλυση, η ανάλυση αξιοπιστίας, η ανάλυση παλινδρόμησης, η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης και συνδιακύμανσης και η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων.

Το βιβλίο συνοδεύεται από CD που περιέχει αρχεία δεδομένων και αποτελεσμάτων για όλα τα παραδείγματα και τις ασκήσεις που παρουσιάζονται στο βιβλίο.

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
(PEARSON’S r)
ΤΟ X2
(CHI-SQUARE)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ – STUDENTS T-TESTS
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ή ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
(TWO-WAY ANALYSIS OF VARIANCE OF FACTORIAL ANOVA)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (η2) ΣΕ ANOVA
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
(ANALYSIS OF COVARIANCE – ANCOVA)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΑΛΦΑ ΤΟΥ CRONBACH
(RELIABILITY ANALYSIS)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ
(EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS – PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS)
ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
(STANDART REGRESSION ANALYSIS)
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
(HIERARCHICAL REGRESSION ANALYSIS)
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
(MULTIVARIATE ANALYSIS OF VARIANCE – MANOVA)
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
(MULTIVARIATE ANALYSIS OF CAVARIANCE – MANCOVA)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
(REPEATED MEASURES ANALYSIS OF VARIANCE-ANOVA)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-618-524-205-3

Pages

496

Εκδότης

Δίσιγμα