Προσφορά

Δρόμοι

Ταχύτητες Eμπόδια Μεσαίες μεγάλες αποστάσεις Βάδην

6,32 

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-045-2

Pages

144

Δρόμοι

Περιγραφή

Περιγραφή

Στο βιβλίο αναλύεται η τεχνική στο σπριντ, στα εμπόδια, στους δρόμους μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, στο βάδην, καθώς και ο ρόλος της στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων και στην προπόνηση. Η θεωρητική προσέγγιση ολοκληρώνεται με τις βιομηχανικές βάσεις των αγωνισμάτων αυτών.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία με την περιγραφή ασκήσεων που συνοδεύονται από εικόνες για την αποφυγή ή τη διόρθωση πιθανών λαθών. Το βιβλίο δίνει πολύτιμα στοιχεία και αποτελεί οδηγό για καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές και αθλητές του στίβου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
1. Η τεχνική ως παράγοντας επίδοσης και προπόνησης
1.1Η ανάπτυξη της τεχνικής των αθλημάτων
1.1. Η εξειδίκευση της κινητικής εκτέλεσης και της τεχνικής
1.2. Η τεχνική ως βιομηχανικό πρότυπο μτων κινήσεων
1.3. Η τεχνική ως ελεγχόμενη κινητική δεξιότητα
1.4. Η αγωνιστική άσκηση ως το σπουδαιότερο προπονητικό μέσο για την τελειοποίηση της τεχνικής
1.5. Ο προσδιορισμός τελειοποίησης της τεχνικής
1.6. Καθοδήγηση της τελειοποίησης της τεχνικής
2. Λειτουργικές και μεθοδικές βάσεις
των αγωνισμάτων ταχύτητας και εμποδίων
2.1. Βιομηχανικές βάσεις της τεχνικής του δρόμου ταχύτητας
2.2. Μηχανισμοί   παραγωγής   ενέργειας
στους δρόμους ταχυτήτων και εμποδίων
2.3. Συναρμοστικές ικανότητες στους δρόμους ταχύτητας και εμποδίων
2.4. Η δυναμική της ταχύτητας σε αγωνιστικές αποστάσεις ως ειδική έκφραση της
επίδοσης των αγωνισμάτων της ταχύτητας
2.4.1. Ερευνητική και προπονητική άποψη της δυναμικής της ταχύτητας
2.4.2. Η δυναμική της ταχύτητας στο δρόμο των 100 m
2.4.3. Η δυναμική της ταχύτητας στο δρόμο των 200 m
2.4.4. Η δυναμική της ταχύτητας στο δρόμο των 400 m
2.4.5. Η δυναμική της ταχύτητας στους δρόμους 100 m και 110 m με εμπόδια
2.4.6. Η δυναμική της ταχύτητας των 400 m με εμπόδια

2.5. Τελειοποίηση της τεχνικής
2.6. Προπόνηση δύναμης και τελειοποίηση της τεχνικής
3.        Οι τεχνικές των δρόμων ταχύτητας
3.1. Η τεχνική του διασκελισμού ταχύτητας
3.1.1. Βιομηχανικά χαρακτηριστικά
3.1.2. Δομή των φάσεων και περιγραφή της τεχνικής τρεξίματος
3.1.3. Τελειοποίηση της τεχνικής
3.2. Η τεχνική της εκκίνησης και της φάσης επιτάχυνσης
3.2.1. Βιομηχανικά χαρακτηριστικά
3.2.2. Δομή των φάσεων και περιγραφή της πορείας κίνησης
3.2.3. Τελειοποίηση της τεχνικής, διαγνωστική της επίδοσης και διόρθωση λαθών
3.3. Η τεχνική του τερματισμού
3.4. Η τεχνική στην αλλαγή της σκυτάλης
3.4.1.   Βιομηχανικά – κινητικά χαρακτηριστικά

3.4.2. Δομή των φάσεων και η περιγραφή τηςπορείας κίνησης
3.4.3. Τελειοποίηση της τεχνικής και διαγνωστική της επίδοσης
4. II τεχνική των εμποδίων
4.1. Βιομηχανικά χαρακτηριστικά
4.2. Δομή των φάσεων και περιγραφή της κινητικής πορείας
4.3. Τελειοποίηση της τεχνικής
4.4. Εικόνες από λάθη και διορθώσεις
5. II τεχνική του δρόμου με φυσικά εμπόδια
5.1. Η τεχνική του δρόμου με φυσικά εμπόδια
5.1.1. Εξειδίκευση της τεχνικής σε σχέση μετο πέρασμα των εμποδίων
5.1.2. Πέρασμα του εμποδίου στιπλ με τοποθέτηση του ποδιού στην επιφάνεια του εμποδίου
5.1.3. Ελεύθερο πέρασμα του εμποδίου (διασκελισμός εμποδίου)
5.1.4. Η τεχνική της υπερπήδησης της λίμνης
5.1.5. Ο δρόμος ανάμεσα στα εμπόδια

5.2. Πώς περνούν οι αθλητές υψηλού επιπέδου πάνω από τα φυσικά εμπόδια
5.3. Λάθη και δυνατότητες διόρθωσης
6. Η τεχνική των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων
6.1.      Βιομηχανικές βάσεις
6.1.1. Οριζόντιες και κάθετες δυνάμεις αντίδρασης στη φάση στήριξης
6.1.2. Μήκος διασκελισμού, συχνότητα διασκελισμού, χρόνος στήριξης και πτήσης

6.2. Σχέση της τεχνικής με τη δομή της επίδοσης και της προπόνησης
6.2.1. Χαρακτηριστικά στη δρομική τεχνική
των αθλητών ρυθμού και των αθλητών ου finish
6.2.2. Επίδραση της προπόνησης στην τεχνική
6.3. Περιγραφή της κινητικής πορείας σ’ ένα διασκελισμό
6.3.1. Πρόσθια φάση στήριξης
6.3.2. Οπίσθια φάση στήριξης

6.4. Κινηματικά χαρακτηριστικά της τεχνικής των αθλητριών S. Wodars και Ch.
Wachtel
6.5. Συμπεράσματα για την τελειοποίηση της τεχνικής
6.6. Αντικειμενικός προσδιορισμός της τεχνικής με δυναμομετρία και μεθόδους
κινηματικής ανάλυσης
7.        Η τεχνική του βάδην
7.1. Βιομηχανικές βάσεις
7.1.1. Ο παράγοντας ταχύτητα
7.1.2. Μήκος διασκελισμού και συχνότητα διασκελισμού
7.1.3. Γωνία στην ποδοκνημική και στο γόνατο

7.1.4. Η πορεία του κέντρου βάρους του σώματος στη φάση στήριξης

7.2. Περιγραφή της πορείας κίνησης σε ένα διασκελισμό
7.3. Τεχνική βάδην του Hartwing Gauder
7.4. Βασικά λάθη τεχνικής και οι δυνατότητες διόρθωσης
7.5. Δυνατότητες για την ανάλυση και τηντελειοποίηση της τεχνικής βάδην
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-045-2

Pages

144