Προσφορά

Δοκιμασίες Μέτρησης και Αξιολόγησης στο Πεδίο

Δείκτες Υγείας, Λειτουργικής Ικανότητας και Φυσικής Κατάστασης

40,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-608-050-0

Σελίδες

252

Εκδότης

Κωνσταντάρας

share
Share via Viber

Δοκιμασίες Μέτρησης και Αξιολόγησης στο Πεδίο

Περιγραφή

Περιγραφή

Η μέτρηση και αξιολόγηση της επίκαιρης απόδοσης – επίδοσης είναι η αρχή και το τέλος της διαδικασίας καθοδήγησης και ρύθμισης της άσκησης – προπόνη- σης. Από τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί εξαρτάται η αποτελεσματικό- τητα και η ασφάλεια εφαρμογής ενός προγράμματος άσκησης – προπόνησης.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Γυμναστές – Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.α.), σε προπονητές κυρίως αναπτυξιακών ηλικιών και σε φοιτητές τμημάτων επιστημών υγείας.
Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δοκι- μασίες (test) για διάφορες ηλικιακές ομάδες με επιστημονικό αλλά παράλληλα απλό και κατανοητό τρόπο.
Επίσης, γίνονται πολλές παραπομπές σε αντίστοιχη βιβλιογραφία με νόρμες και ενδεικτικές τιμές για την αξιολόγηση των δοκιμασιών που παρουσιάζονται.
Τέλος, παρατίθεται και ένας μεγάλος αριθμός τιμών αναφοράς για τον Ελληνικό πληθυσμό (διαφόρων ηλικιών) που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια στο Εργαστήριο Προπονητικής του ΚΕΑΦΑ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος vii
Αναλυτικό Ευρετήριο Δοκιμασιών ix
Μέτρηση – Αξιολόγηση 1
Άσκηση – Προπόνηση Βελτίωσης Δεικτών Υγείας, Λειτουργικής Ικανότητας
και Φυσικής Κατάστασης
Καθοδήγηση – Ρύθμιση της Προπονητικής Διαδικασίας
Μέτρηση και Αξιολόγηση
Υποδοχή Δοκιμαζόμενου πριν την Έναρξη των Μετρήσεων
Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Υγείας Δοκιμαζόμενου
Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Μυοσκελετικών Πόνων – Ενοχλήσεων
Βεβαίωση Ιατρού για Ασφαλή Συμμετοχή Δοκιμαζόμενου στις Μετρήσεις
Έντυπο Συναίνεσης Δοκιμαζόμενου για Συμμετοχή στις Μετρήσεις
Δοκιμασίες – Τεστ 21
Δοκιμασίες Μέτρησης Ανθρωπομετρικών Χαρακτηριστικών
& Δεικτών Υγείας
Δοκιμασίες Μέτρησης Λειτουργικής Ικανότητας
Κινητικότητα
Συντονιστικές Ικανότητες
Δοκιμασίες Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης
Δύναμη
Ταχύτητα
Ευκινησία
Αερόβια Ικανότητα

Δείκτες Αξιολόγησης 213
Ανάλυση και Χρήση Ερωτηματολογίων Εκτίμησης Υγείας
Έντυπα Έγκρισης και Συναίνεσης Συμμετοχής στις Μετρήσεις
Πίνακες Κατάταξης και Ενδεικτικές Τιμές Αξιολόγησης
Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά
Δείκτες Υγείας
Δείκτες Λειτουργικής Ικανότητας
Δείκτες Φυσικής Κατάστασης
Βιβλιογραφία 249
Βιογραφικά Συγγραφέων 251

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-608-050-0

Σελίδες

252

Εκδότης

Κωνσταντάρας