Προσφορά

Διδάσκοντας αθλητικές δεξιότητες στα παιδιά

Ένα μοντέλο προαγωγής της ανεξάρτητης, αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στη ΦΑ

22,50 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-818-389-6

Pages

220

Διδάσκοντας αθλητικές δεξιότητες στα παιδιά

Περιγραφή

Περιγραφή

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια αποτελεσματική διδακτική προσέγγιση μάθησης αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή και στα αθλήματα. Η διδακτική προσέγγιση περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις εξάσκησης: τη γνωστική φάση, την υποστηριζόμενη εξάσκηση, την αυτόνομη εξάσκηση και την αυτο-ρυθμιζόμενη εξάσκηση. Ο σχεδιασμός της στηρίζεται στην κοινωνική γνωστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της αυτο-ρύθμισης η οποία υποστηρίζει ότι οι μαθητές μαθαίνουν αποτελεσματικά μια δεξιότητα μέσω τεσσάρων διαδοχικών επιπέδων (παρατήρηση, προσομοίωση, αυτο-έλεγχος και αυτο-ρύθμιση). Τα τέσσερα αυτά επίπεδα αποτελούν τη βάση για κάθε μία φάση εξάσκησης της διδακτικής προσέγγισης. Βασικό πλεονέκτημα της διδακτικής προσέγγισης είναι ότι συνδυάζει στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας την υποστήριξη του περιβάλλοντος με τον ενεργό ρόλο του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, στα αρχικά στάδια της μάθησης μιας δεξιότητας οι μαθητές στηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη του περιβάλλοντος. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά μια δεξιότητα αν γνωρίσουν πρώτα τα βασικά της σημεία και δουν ένα μοντέλο να την εκτελεί και έπειτα ασκηθούν στη δεξιότητα λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από τον καθηγητή. Στη συνέχεια όμως της μαθησιακής διαδικασίας ο ίδιος ο μαθητής είναι αυτός που διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο. Η εξάσκηση σταδιακά γίνεται πιο αυτόνομη με τους μαθητές να θέτουν στόχους μάθησης και να παρακολουθούν οι ίδιοι την επίτευξή τους. Στην τελική φάση οι μα-
θητές ασκούνται σε παραλλαγές της δεξιότητας και προσαρμόζουν τη δεξιότητα σε μεταβαλλόμενες εξωτερικές καταστάσεις.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ορίζεται η έννοια της αυτορύθμισης της μάθησης, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των αυτο-ρυθμιζόμενων μαθητών και τονίζεται η σημασία της ανάπτυξης της αυτο-ρύθμισης στα ακαδημαϊκά μαθήματα, στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στα αθλήματα. Στη συνέχεια περιγράφεται η κοινωνική γνωστική προσέγγιση για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης που περιλαμβάνει το κυκλικό μοντέλο και το μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων ανάπτυξής της. Έπειτα παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα τα οποία έχουν μελετήσει τη διαδικασία ανάπτυξης της αυτο-ρύθμισης της μάθησης αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων στα αθλήματα και στη φυσική αγωγή.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία και μάθηση αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή και στα αθλήματα. Κάθε μία από τις τέσσερις φάσεις της διδακτικής προσέγγισης περιγράφεται αναλυτικά, μαζί με τις επιμέρους διαδικασίες που περιλαμβάνει. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτο-ρύθμισης σε κάθε φάση εξάσκησης οι οποίες συνοδεύονται από σχετικά παραδείγματα εφαρμογής.

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται πλάνα μαθημάτων που έχουν σχεδιαστεί με βάση τη διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία αθλητικών δεξιοτήτων από όλα σχεδόν τα αθλήματα που διδάσκονται στη φυσική αγωγή. Για κάθε μία από τις δεξιότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικά τέσσερα πλάνα μαθημάτων. Επίσης περιλαμβάνονται 13 πλάνα
μαθημάτων για τις δεξιότητες καλαθοσφαίρισης που διδάσκονται στην αντίστοιχη ενότητα στο βιβλίο της Α΄ γυμνασίου, η διδασκαλία των οποίων έχουν σχεδιαστεί με βάση τη διδακτική προσέγγιση των τεσσάρων φάσεων εξάσκησης. Τα πλάνα μαθημάτων για όλες τις δεξιότητες συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει τις καρτέλες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των μαθημάτων καθώς και σχεδιαγράμματα με προτάσεις οργάνωσης των μαθητών σε κάθε μάθημα. Τα πλάνα μαθημάτων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για
τον καθηγητή φυσικής αγωγής που επιθυμεί να δημιουργήσει τα δικά του πλάνα χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση.

Το βιβλίο απευθύνεται σε καθηγητές φυσικής αγωγής και σε προπονητές σε συλλόγους και αθλητικές ακαδημίες που αναζητούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων, την τελειοποίηση των αθλητικών δεξιοτήτων των αθλητών τους καθώς και την παρακίνησή τους να πετύχουν υψηλά επίπεδα μάθησης και απόδοσης. Φοιτητές φυσικής αγωγής μπορούν επίσης να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διδασκαλία αθλητικών δεξιοτήτων, τη χρήση εναλλακτικών στυλ διδασκαλίας και ιδέες για την οργάνωση των μαθητών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-818-389-6

Pages

220