Διδασκαλία της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

33,99 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-759-7

Pages

282

Εκδότης

University studio press

Διδασκαλία της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περιγραφή

Περιγραφή

Στο βιβλίο “Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” παρουσιάζονται η θεωρία και οι οδηγίες για τη διδακτική και τη μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική πηγή για τον σχεδιασμό των μαθημάτων και για την άντληση πληροφοριών για την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Αντί Προλόγου
Πρόλογος
Κεφάλαιο ΠΡΩΤΟ
ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Στόχοι της Φυσικής Αγωγής
Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων
Fitness που σχετίζεται με την Υγεία και την Ευεξία
Κοινωνική Ανάπτυξη και Θετικό Αυτοσυναίσθημα
Δια Βίου Ασκηση
Ποιος Πρέπει να Διδάξει τη Φυσική Αγωγή;
Προϋποθέσεις για ένα Επιτυχημένο Πρόγραμμα
Προγραμματισμός
Μέγεθος Τάξης
Υλικό- Εξοπλισμός
Περιοχή Διδασκαλίας
Επιτυχημένα Προγράμματα Φυσικής Αγωγής
Αναφορές και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΙΑΤΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ;
Η Φυσική Δραστηριότητα στο Σχολικό Πρόγραμμα
Παράγοντες που Ελέγχουν τη Φυσική Απόδοση
Ο Σωματότυπος Επηρεάζει τη Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
Η Ανάπτυξη Επηρεάζει Σημαντικάτη Φυσική Απόδοση
Τα Αγόρια και τα Κορίτσια έχουν Ομοιότητες στη Μυϊκή Δύναμη και την Αντοχή
Η Δύναμη και το Μέγεθος Σώματος Επηρεάζουν την Κινητική Απόδοση
Τα Διαστήματα Αερόβιας Δραστηριότητας Πρέπει να Είναι Σύντομα Η Παχυσαρκία Περιορίζει την Απόδοση
στις Αερόβιες Δραστηριότητες
Τα Παιδιά σε Αθλητικές Δραστηριότητες
Η Φυσική Ωρίμανση Επηρεάζει τη Μάθηση
Αθλητικών Δεξιοτήτων
Μάθηση Όλων των Θέσεων στα Αθλήματα
Αποφυγή Αναγνώρισης των Ικανότερων Αθλητών σε Μικρή Ηλικία
Η Συμμετοχή από τη Μικρή Ηλικία δε Δημιουργεί
Καλυτέρους Αθλητές
Οδηγίες για Ασφαλή Εξάσκηση των Παιδιών
Χρησιμοποίηση Μέτριας Έντασης
Προσοχή κατά την Εξάσκηση σε Θερμό Κλίμα
Όριο Απόστασης στο Τρέξιμο
Προσοχή στο Τρέξιμο για Ένα Μίλι
Οδηγίες για Προπόνηση με Αντίσταση (Βάρη):
Αναφορές και Προτεινομένη Βιβλιογραφία
Κεφαλαίο ΤΡΙΤΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Κοινά Κινητικά Πρότυπα για Όλα τα Παιδιά
Πότε Πρέπει να Διδάσκονται οι Δεξιότητες;
Ωρίμανση
Προηγούμενες Εμπειρίες Μάθησης
Κατάσταση Ετοιμότητας
Δημιουργία Επιθυμίας για Μάθηση
Παροχή Ανατροφοδότησης για την Εκτέλεση των Δεξιοτήτων
Γνώση του Αποτελέσματος
Γνώση της Απόδοσης
Τρόποι Αποτελεσματικής Χρησιμοποίησης του Χρόνου Εξάσκησης
Εξάσκηση Προσανατολισμένη στη Μάθηση
Ολική και Μερική Εξάσκηση
Καθορισμός της Διάρκειας και της Κατανομής
των Μονάδων Εξάσκησης
Χρησιμοποίηση Τεχνικών Τυχαίας Εξάσκησης
Παροχή Εμπειριών Μεταβαλλόμενης Εξάσκησης
Κατανόηση της Μεταφοράς Μάθησης
Διδασκαλία Δεξιοτήτων με Κατάλληλη Προοδευτικότητα
Διδασκαλία των Αρχών Εκτέλεσης των Δεξιοτήτων
Ξεκίνημα και Σταμάτημα του Σώματος
Προώθηση Αντικειμένων
Υποδοχή Αντικειμένων
Αναφορές και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πριν Αρχίσει το Μάθημα
Έλεγχος των Οργάνων
Μεγιστοποίηση της Μάθησης στον Ελάχιστο Χρόνο
Μεταβάλλετε το Μέγεθος του Χώρου Εξάσκησης
Εφαρμογή Ποικιλίας Διδακτικών Σχηματισμών
Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Διδασκαλίας
Σχεδιασμός και Μεγιστοποίηση της Μάθησης
Αποτελεσματική Χρήση του Χρόνου Εξάσκησης
Χρήση Ασκήσεων που Βοηθούν στη Μάθηση Δεξιοτήτων
Προσαρμογή στο Επίπεδο Ανάπτυξης των Μαθητών
Προκλητική, αλλά όχι Ανέφικτη Εξάσκηση
Διδασκαλία για τη Βελτίωση της Δημιουργικότητας
Ενθάρρυνση της Γνωστικής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη Συναισθηματικών Ικανοτήτων
Επίδειξη Δεξιοτήτων για την Επίσπευση της Μάθησης
Παρουσίαση των Δεξιοτήτων από τους Διδάσκοντες
Επίδειξη από τους Μαθητές
Χρήση Διδακτικών Οδηγιών για τη Βελτίωση της Απόδοσης
Ανάπτυξη Ακρίβειας στις Οδηγίες
Χρησιμοποίηση Σύντομων Οδηγιών Δράσης
Σύνθεση Οδηγιών Εκτέλεσης
Διατήρηση ενός Δημιουργικού Περιβάλλοντος στην Τάξη
Δημιουργία ενός Ασφαλούς Περιβάλλοντος
Αποτελεσματική Παρατήρηση της Τάξης
Συστηματική Επίβλεψη της Τάξης
Μείωση της Διδασκαλίας και Αύξηση της Δραστηριότητας
Επικέντρωση στο Διδακτικό Στόχο
Διατήρηση των Εκπαιδευτικών Στόχων
Εξατομίκευση της Διδασκαλίας με την Προσαρμογή της στις Ατομικές Διαφορές των Μαθητών
Παροχή Ανατροφοδότησης με Νόημα
Θετική, Διορθωτική και Αρνητική Ανατροφοδότηση
Χρησιμοποίηση Συγκεκριμένων Οδηγιών Ανατροφοδότησης
Παροχή Ανατροφοδότησης σε Όλους τους Μαθητές
Ατομική ή Ομαδική Ανατροφοδότηση;
Αναφορές και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο ΠΕΜΠΤΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τα Χαρακτηριστικά της Καλά Ελεγχόμενης Τάξης
Ικανότητα Ελέγχου της Τάξης
Σταμάτημα και Έναρξη του Μαθήματος με Σταθερό Τρόπο
Αποτελεσματική Διδασκαλία
Γρήγορη Δημιουργία Ομάδων και Σχηματισμών από τους Μαθητές
Δημιουργία Ομάδων για την Επίσπευση της Οργάνωσης της Τάξης
Μάθηση των Ονομάτων των Μαθητών
Καθορισμός Ρουτινών πριν και μετά από τη Διδασκαλία
Αποτελεσματική Κατανομή Οργάνων
Αποφυγή Προβλημάτων Συμπεριφοράς
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κανόνων στην Αρχή του Σχολικού Έτους
Δημιουργία Ευνοϊκού Κλίματος στο Μαθησιακό Περιβάλλον
Δημιουργία Δίκαιου και Θετικού Περιβάλλοντος
Τροποποίηση της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς. Διατήρηση της Επιθυμητής Συμπεριφοράς
Αύξηση της Επιθυμητής Συμπεριφοράς με Θετική Ενίσχυση
Παρότρυνση για Συμπεριφορές Επιθυμητές κατά το Διδάσκοντα
Διαμόρφωση της Επιθυμητής, κατά το Διδάσκοντα, Συμπεριφοράς
Μείωση της Ανεπιθύμητης Συμπεριφοράς
Αρνητικές Συνέπειες
“Συμβόλαιο” Συμπεριφοράς
Μείωση της Κριτικής
Διακριτική Χρήση της Τιμωρίας
Αποβολή: Νομική Θεώρηση
Αναφορές και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο ΕΚΤΟ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Ανίχνευση και Αξιολόγηση
Ανίχνευση
Αξιολόγηση
Διαδικασίες για τη Διασφάλιση των Κριτηρίων της Αξιολόγησης
Η ανάπτυξη του ΕΕΠ
Κριτήρια για την Τοποθέτηση των Παιδιών
Δημιουργία κατά το Δυνατό Λιγότερου Περιοριστικού
Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος
Εισαγωγή στην Τυπική Εκπαίδευση
Η Συμπεριφορά των Δασκάλων και η Διαδικασία Ένταξης στο Τυπικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης
Χρησιμοποίηση της Υποστήριξης των Γονέων
“Στρατολόγηση” και Εξάσκηση Βοηθών
Τροποποίηση των Συνθηκών Συμμετοχής για Παιδιά
με Ειδικές Ανάγκες
Κατανόηση των Ειδικών Αναγκών
Νοητική Υστέρηση
Επιληψία
Προβλήματα Όρασης
Προβλήματα Ακοής
Ορθοπεδικά Προβλήματα
Συναισθηματικές Διαταραχές
Μαθησιακές Δυσκολίες
ʼσθμα, Εγκεφαλική Παράλυση, Καρδιακά Προβλήματα
και Διαβήτης
Παραπομπές και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο ΕΒΔΟΜΟ
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ FITNESS
Τι Είναι το Φυσικό Fitness;
Fitness που Σχετίζεται με την Υγεία
Fitness που Σχετίζεται με τις Δεξιότητες
Ποιος Τύπος Fitness Πρέπει να Διδαχθεί;
Είναι τα Σημερινά Παιδιά Υγιή;
Γιατί ο Κόσμος Συνεχίζει να Πιστεύει ότι τα Παιδιά δεν είναι Υγιή; Μπορούν όλα τα Παιδιά να Φτάσουν σε Παρόμοια Επίπεδα Fitness;. Οι Οδηγίες θα Πρέπει να Επικεντρώνονται στο Fitness
ή στη Συστηματική Δραστηριότητα;
Δημιουργία Θετικών Στάσεων ως προς τη Δραστηριότητα
Εξατομίκευση των Δραστηριοτήτων Fitness
Έκθεση των Νέων σε μια Ποικιλία Συνηθειών και Ασκήσεων Fitness
Παροχή Ανατροφοδότησης με Νόημα στους Μαθητές για την Απόδοσή τους
Διδασκαλία Φυσικών Δεξιοτήτων και Fitness
Ο Δάσκαλος ως Πρότυπο;
Ενδιαφέρον για τα Συναισθήματα των Παιδιών
Αρχίστε με τα Εύκολα και Προχωρήστε Αργά
Χρησιμοποίηση Δραστηριοτήτων Χαμηλής Έντασης
Ενθάρρυνση της Δια Βίου Δραστηριότητας
Ανάπτυξη Ποικιλίας Προσεγγίσεων του Fitness
Εφαρμογή “Ρουτινών” Fitness
Δραστηριότητες Fitness για Παιδιά από το Νηπιαγωγείο ως τη Δευτέρα Τάξη του Δημοτικού
Ασκήσεις Fitness
Κινήσεις Ζώων
Παιχνίδια Fitness
“Διαδρομή” σε Μικρογραφία
“Ρουτίνες” Fitness με Αλεξίπτωτο
Περπάτημα, Τροτ και Σπριντ
Ασκήσεις με Σχοινάκι
Κινήσεις στις Τέσσερις Γωνίες
Αλλες “Ρουτίνες” για Fitness
Δραστηριότητες Fitness για Παιδιά από την 3η ως την 6η Τάξη Δημοτικού
Επιβλαβής Εξάσκηση και Ασκήσεις
Ασκήσεις για την Ανάπτυξη “Ρουτινών” Fitness
Ασκήσεις Ευκαμψίας
Ασκήσεις Ζώνης Χεριών – Ώμων
Ασκήσεις Κοιλιακών
Ασκήσεις Ποδιών και Ευελιξίας
Ασκήσεις κάμψεων και Στροφών του Κορμού
Ασκήσεις Αντίστασης που Εκτελούνται από Ζευγάρι Ασκούμενων
Ανάπτυξη “Ρουτινών” Fitness
Ασκήσεις με το Μαθητή ως Καθοδηγητή
Ασκήσεις Ηγεσίας σε Ομάδα
Ασκηση με Μουσική
Κυκλική Προπόνηση
Συνεχόμενες Ασκήσεις
Γρήγορο “Εξάγωνο”
Ασκήσεις Αστροναυτών
Διαδρομές Πρόκλησης
Ρουτίνες Αερόβιου Fitness
Αερόβιο Fitness και Ασκήσεις με Αντίσταση που Εκτελούνται
από Ζευγάρι Ασκουμένων
Δραστηριότητες Fitness Σχετικές με Αθλήματα
Περπάτημα και Τρέξιμο
Πρόγραμμα Συνεχόμενης Κίνησης
Διαλειματικές Προπονητικές Δραστηριότητες
Ασκήσεις Fitness σε Ζευγάρια
Αναφορές και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-120-759-7

Pages

282

Εκδότης

University studio press