ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12,69 

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-423-213-4

Pages

238

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προκειμένου να διοριστούν στη Γενική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). Στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στον υποψήφιο εκπαιδευτικό απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τη Διδακτική Μεθοδολογία και τα Παιδαγωγικά Θέματα. Όλο το υλικό που περιέχεται στο βιβλίο έχει αξιοποιηθεί από το συγγραφέα στη διδακτική του πορεία με εξαιρετική επιτυχία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Κεφάλαιο 1ο: Εκπαιδευτικά θέματα για τους υποψηφίους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προκειμένου να διοριστούν στη Γενική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)
1.1 Εισαγωγή
1.1.1 Παιδαγωγική Ψυχολογία
1.1.2 Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή
1.1.3 Μάθηση και διδασκαλία – Διδακτική Μεθοδολογία
Κεφάλαιο 2ο: Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς στη Διδακτική Μεθοδολογία και τα Παιδαγωγικά Θέματα
2.1 Εισαγωγή
2.2 Θέματα που δόθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στη Διδακτική Μεθοδολογία και στα Παιδαγωγικά με ενδεικτικές απαντήσεις και σχολιασμό
2.3 Θέματα που είναι πιθανό να δοθούν σε επόμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στη Διδακτική Μεθοδολογία και στα Παιδαγωγικά με ενδεικτικές απαντήσεις και σχολιασμό
2.4 Τι πρέπει να μελετήσει ένας υποψήφιος για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στο αντικείμενο Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα προκειμένου να διοριστεί στη Γενική Εκπαίδευση
(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-423-213-4

Pages

238