Προσφορά

Διδακτική και κινητική μάθηση ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

10,50 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-156-4

Pages

224

Διδακτική και κινητική μάθηση ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, Θεωρία ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη της διδακτικής και της κινητικής μάθησης. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη της διδακτικής και της κινητικής μάθησης, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη πραγματεύεται τη διδακτική του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και η δεύτερη την κινητική μάθηση. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται ο σκοπός και οι στόχοι της Φυσικής Αγωγής, ο προγραμματισμός, η επιλογή της ύλης, η ημερήσια γύμναση, η διαχείριση του διδακτικού χρόνου, ο τρόπος παρουσίασης της άσκησης – τεχνικής, η λήψη αποφάσεων από τον εκπαιδευτικό και το μαθητή και η βαθμολογία. Στη δεύτερη ενότητα, αφού δίνεται ο ορισμός της κινητικής μάθησης, εξετάζονται η ταξινόμηση των κινητικών δεξιοτήτων, οι καμπύλες μάθησης και πλατό, η ανατροφοδότηση, η μεταφορά μάθησης, η κινητική μνήμη και οι ατομικές διαφορές. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι σωστές απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται σε κάθε ενότητα βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του για τη διδακτική και την κινητική μάθηση να ανατρέξει σ’ αυτές. Το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και για τους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του μαθήματος της διδακτικής και της κινητικής μάθησης.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-156-4

Pages

224