ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

29.35

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-914-130-7

Pages

436

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή

Περιγραφή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-914-130-7

Pages

436