Προσφορά

Διδακτική φυσικής αγωγής

43,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-839-672-2

Διδακτική φυσικής αγωγής

Περιγραφή

Περιγραφή

Η Διδακτική Φυσικής Αγωγής αποτελεί τον κεντρικό άξονα της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. Είναι όμως απαραίτητη και σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται, εκτός σχολείου, με προγράμματα κινητικών δραστηριοτήτων (προπόνηση, μαζικό αθλητισμό, τουρισμό κτλ.). Το βιβλίο παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για τη δόμηση ενός ολοκληρωμένου και ελκυστικού μαθήματος, την εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας, τη γλώσσα σώματος του εκπαιδευτικού, τη χρήση τεστ και την αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Επίσης, προσφέρει βασικές γνώσεις ψυχολογίας σχετικές με τη διδασκαλία, παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής, αθλοπαιδιές για μικρές ηλικίες, δυνατότητες ενίσχυσης της αυτονομίας των αθλουμένων και πρακτικές υποδείξεις για την αξιολόγηση των μαθητών.

Περιεχόμενα

Οριοθέτηση διδακτικής Φ. Α.
Στόχοι φυσικής αγωγής
Παράγοντες καλού μαθήματος
Σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία δεξιοτήτων
Προσωπικότητα καλού εκπαιδευτικού
Γλώσσα σώματος του εκπαιδευτικού
Διαχείριση της τάξης
Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς
Μέθοδοι διδασκαλίας
Κλειστές και ανοιχτές μέθοδοι διδασκαλίας
Μέθοδοι διδασκαλίας δεξιοτήτων
Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών
Εξάσκηση επιδεξιότητας
Τεστ δεξιοτήτων
Βασικές γνώσεις ψυχολογίας
Ψυχολογικές στρατηγικές μάθησης
Ψυχοκινητική αγωγή
Αυτονομία μαθητών
Αξιολόγηση

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

978-960-839-672-2