Δια των χειρών θεραπεία

Της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και των πλευρών

42,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-256-1

Pages

232

Εκδότης

Παρισιάνου

Δια των χειρών θεραπεία

Περιγραφή

Περιγραφή

Από την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης αυτού του βιβλίου, πριν από είκοσι χρόνια τουλάχιστον, η γηριατρική έχει σημειώσει γιγάντιες προόδους.
Αυτή αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της γενικής ιατρικής και της επείγουσας και γενικής εσωτερικής ιατρικής στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Με τη συμμετοχή δύο νέων συγγραφέων στη συντακτική ομάδα, η έκτη έκδοση έχει αναθεωρηθεί και ανανεωθεί σε εκτενή βαθμό. Η «manual therapy», αλλιώς η «θεραπεία διά των χειρών», είναι τόσο παλιά όσο η επιστήμη και η τέχνη της ίδιας της Ιατρικής.
Γι’ αυτόν τον λόγο, παρατίθονται γενικά στοιχεία ανατομίας, κινησιολογίας, παθοκινησιολογίας, επιφανειακής ανατομίας, ψηλάφησης, καθώς και των μηχανισμών από τους οποίους παράγεται πόνος στη σπονδυλική στήλη και στις πλευρές. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των βασικών κανόνων που διέπουν τα πιο εδραιωμένα συστήματα εξέτασης και αξιολόγησης, έτσι ώστε να κατανοήσουμε ευκολότερα την επιλογή και την εφαρμογή των ειδικών τεχνικών κινητοποίησης στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στις πλευρές, ανάλυση των οποίων ακολουθεί στο ειδικό μέρος αυτής της εργασίας, μαζί με ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα θεραπείας. Τέλος, γίνεται αναφορά στις ενδείξεις-αντενδείξεις που χαρακτηρίζουν τη χρήση αυτής της θεραπείας στον άνθρωπο γενικότερα και σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών ειδικότερα.

Περιεχόμενα
Πρόλογος vii
Ευχαριστίες ix
Εισαγωγή xi
ΜΕΡΟΣ Α
Κεφάλαιο 1
Γενικές αρχές 3
1.1. Ανατομία 3
1.2. Κινησιολογία 15
1.3. Παθοκινησιολογία 22
1.4. Αρχές ψηλάφησης 25
1.5. Επιφανειακή ανατομία 26
1.6. Πόνος 29
1.7. Εξέταση – Αξιολόγηση 35
ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 2
Εισαγωγή στις ειδικές τεχνικές κινητοποίησης 59
Κεφάλαιο 3
Παθητική κινητοποίηση 65
3.1. α. Τεχνικές μαλακού ιστού 65
β. Μυοπεριτοναϊκή απελευθέρωση 76
3.2. Λειτουργική (έμμεση) τεχνική 81
3.3. Mobilization 84
3.4. Manipulation 111
3.5. Έλξη 125
3.6. Τροποποιημένες τεχνικές σπονδυλικής πίεσης 141
3.7. Κινητοποίηση νευρικού ιστού 152
Κεφάλαιο 4
Κινητοποίηση μέσω μυϊκής ενέργειας 155
4.1. Τεχνικές μετα-ισομετρικής χαλάρωσης 158
4.2. Τεχνική P.N.F. 194
Κεφάλαιο 5
Ενεργητική κινητοποίηση από τον ασθενή 197
5.1. Ασκήσεις βελτίωσης σπονδυλικής κινητικότητας και μυϊκής ενδυνάμωσης 198
5.2. Ενεργητικά εφαρμοζόμενη επιμένουσα ή επαναλαμβανόμενη διάταση βραχυσμένου μαλακού ιστού 205
5.3. Αυτοέλξη 208
Κεφάλαιο 6
Πρόληψη 211
Συμπερασματικές σκέψεις Επίλογος 213
Γλωσσάρι 215
Βιβλιογραφία 219
Οδηγός για περαιτέρω μελέτη 225

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-394-256-1

Pages

232

Εκδότης

Παρισιάνου