Προσφορά

Χοροί και λαογραφία ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής

Θεωρία, Μεθοδολογία και Ειδική διδακτική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

8,40 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-155-6

Pages

160

Χοροί και λαογραφία ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοσθεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη των ελληνικών χορών και της λαογραφίας, μουσικής – μουσικών οργάνων. Η συγγραφή του με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους υποψηφίους, με δεδομένο ότι υπάρχει μικρή εμπειρία σ’ αυτόν τον τρόπο των εξετάσεων. Προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και στοιχείων τεχνικής, τακτικής, μεθοδολογίας και κανονισμών, καθώς και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον θέλει να βρει συγκεντρωμένη την ύλη των χορών, της λαογραφία και της μουσικής – μουσικών οργάνων, ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε έξι μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται η μεθοδική διδασκαλία των χορών της εξεταστέας ύλης και του αναλυτικού προγράμματος. Αναπτύσσονται, επίσης, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σχετικά με τους ελληνικούς χορούς που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι είναι οι : Μακελάρικος, Καλαματιανός, Σαμαρίνας, Τσάμικος, Πεντοζάλι και Τικ. Ακόμη, περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σχετικά με τη διδακτέα ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων και αφορούν τους χορούς Aϊ-Γιώργης, Καραγκούνα, Παλαμάκια, Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος, Τσακώνικος, ΄Εντεκα και Ζωναράδικος. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η διαδικασία της διδασκαλίας των χορών και αναπτύσσονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αφορούν τη διδασκαλία των χορών. Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών γενικού περιεχομένου για το χορό, καθώς και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σχετικά με τη λαογραφία και τη μουσική – μουσικά όργανα. Στο τέταρτο μέρος περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τους χορούς της εξεταστέας ύλης και των αναλυτικών προγραμμάτων. Ακόμη, περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τη διδασκαλία των χορών, για το χορό γενικά, για τη λαογραφία και τη μουσική. Στο πέμπτο μέρος παρατίθενται οι συνοπτικοί πίνακες απαντήσεων. Στο έκτο μέρος παρατίθενται τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας του παιδαγωγικού ινστιτούτου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στα οποία περιγράφεται η διδακτέα ύλη της φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο. Επομένως, η διδασκαλία των χορών και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και καλύπτουν επίσης τη διδακτέα ύλη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με τις σωστές τους απαντήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο τέταρτο μέρος, ενώ δίνεται και συνοπτικός πίνακας των απαντήσεων (5ο μέρος) για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του στο για το χορό να ανατρέξει σ’ αυτές. Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και για τους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις του μαθήματος της θεωρίας των ελληνικών χορών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1° ΜΕΡΟΣ
Μεθοδική Διδασκαλία των Χορών (Εξεταστέας Ύλης)
Μακελάρικος ή Χασάπικος Γρήγορος
Συρτός (Καλαματιανός)
Συρτός στα Τρία (Σαμαρίνας)
Τσάμικος
Πεντοζάλης ή Πεντοζάλι
Τικ
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών (Χοροί Εξεταστέας Ύλης)
Μεθοδική Διδασκαλία των Χορών (Αναλυτικών Προγραμμάτων)
Αϊ-Γιώργης
Καραγκούνα
Παλαμάκια
Ποδαράκι
Συρτός Νησιώτικος
Τσακώνικος
Έντεκα
Ζωναράδικος
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών (Χοροί Αναλυτικού Προγράμματος)
2° ΜΕΡΟΣ
Η διαδικασία της Διδασκαλίας των Χορών
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για τη Διδασκαλία των Χορών
3° ΜΕΡΟΣ
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών γενικά
για το Χορό, τη Λαογραφία και τη Μουσική
4° ΜΕΡΟΣ
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
για τους Χορούς της Εξεταστέας Ύλης
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
για τους Χορούς των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
για τη Διδασκαλία των Χορών
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών γενικά για το Χορό, τη Λαογραφία και τη Μουσική
5° ΜΕΡΟΣ
Συνοπτικοί Πίνακες Απαντήσεων
6° ΜΕΡΟΣ
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής
7° ΜΕΡΟΣ
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-155-6

Pages

160