Προσφορά

Χειροσφαίριση ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, θεωρία τεχνική, μεθοδολογία, ειδική διδακτική, κανονισμοί

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ&ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ.Καλύπτει την ύλη του διαγωνισμού πρόσληψης εκπαιδευτικών

14,00 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-160-2

Pages

208

Χειροσφαίριση ΑΣΕΠ κλάδος φυσικής αγωγής, θεωρία τεχνική, μεθοδολογία, ειδική διδακτική, κανονισμοί

Περιγραφή

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έχει διπλό σκοπό. Από τη μια μεριά αποτελεί ένα πλήρες εγχειρίδιο για τον προπονητή χειροσφαίρισης και το φοιτητή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Από την άλλη συγκεντρώνει όλη την ύλη των εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το βιβλίο ξεκινά με την παρουσίαση βασικών τεχνικοτακτικών στοιχείων της χειροσφαίρισης. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται βασική τεχνική της χειροσφαίρισης και ακολουθεί η εξέταση της τακτικής. Κατόπιν αναπτύσσονται η μεθοδική διδασκαλία της χειροσφαίρισης και πρότυπα μαθήματα χειροσφαίρισης. Στο δεύτερο μέρος έχουμε την παρουσίαση των κανονισμών που διέπουν τη χειροσαφαίριση. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι σωστές απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου, ενώ δίνονται και συνοπτικοί πίνακες των απαντήσεων για μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, δίνονται και βασικές βιβλιογραφικές πηγές, ώστε ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του για την χειροσφαίριση να ανατρέξει σ’ αυτές. Το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προσανατολίζονται στις απαιτήσεις και την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της χειροσφαίρισης στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για το διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις ανάγκες ενός προπονητή χειροσφαίρισης.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-160-2

Pages

208