Αξιολόγηση ταχυδύναμης Tεστ Bosco

ΤΕΣΤ ΒΟSCO

3,00 

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-062-2

Pages

200

Αξιολόγηση ταχυδύναμης Tεστ Bosco

Περιγραφή

Περιγραφή

Από τα τελευταία δείγματα της επιστημονικής έρευνας είναι το παρόν βιβλίο. Συγγραφέας του ο Carmelo Bosco, ο οποίος έχει να επιδεί­ξει πλούσιο έργο στην αθλητική επιστήμη, ειδικότερα όσον αφορά στην ικανότητα της ταχυδύναμης. Στο έργο αυτό παρουσιάζει μια δέσμη μετρή­σεων δικής του επινόησης -τα ΤΕΣΤ ΒΟSCΟ-για την αξιολόγηση των ταχυδυναμικών ικανο­τήτων των κάτω άκρων, που είναι καθοριστι­κές της απόδοσης πολλών αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ ο στί­βος, το τένις κ.ά.

Αναλύει κάθε τεστ διεξοδι­κά, συγκρίνει την αξιοπιστία του με ανάλογα τεστ, ενώ παράλληλα υποδεικνύει τις προϋπο­θέσεις και τις συνθήκες για τη σωστή εφαρ­μογή του. Επιπλέον, παραθέτει ένα μεγάλο αριθμό πινάκων με κατευθυντήριες τιμές (νόρμες) από πολλά αθλήματα, ώστε κάθε προπονητής αφού καταγράψει τις επιδόσεις των αθλητών του με τα ΤΕΣΤ ΒΟSCΟ, να τις συγκρίνει με τις τιμές άλλων αθλητών ανάλο­γου επιπέδου και ηλικίας.

Το βιβλίο αυτό δίνει αναμφίβολα νέα διάστα­ση στο θέμα της αξιολόγησης της ταχυδύνα­μης, η οποία θα βοηθήσει τον προπονητή να βελτιώσει την απόδοση των αθλητών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
Παρουσίαση
1. Εισαγωγή
1.1. Αξιολόγηση της δύναμης
1.2. Αξιολόγηση της ισομετρικής δύναμης
1.3. Ισοκινητικά δυναμόμετρα
1.4. Δυναμόμετρα με περιστρεφόμενες μάζες αδράνειας
1.5. Ηλεκτρονικά – ισοτονικά δυναμόμετρα
2. Ολική ή αναλυτική αξιολόγηση
2.1. Τεστ του Margaria
2.2. Τεστ μυϊκής ισχύος στο κυκλοεργόμετρο
2.3. Wingate test
2.4. Από βιοενεργειακές σε βιομηχανικές αξιολογήσεις
3. Η ιστορική εξέλιξη των εργαστηριακών αξιολογήσεων
που προτάθηκαν για τη μέτρηση της αλτικής ικανότητας
3.1. Τεστ του Seargent
3.2. Τεστ του Abalakov
3.3. Δυναμοδάπεδα και πιεζοηλεκτρικά δάπεδα
3.4. Ergojump – Bosco system
3.5. Ergojump Fiber Counter – Bosco System
4. Τα τεστ του Bosco (1981a,b, 1983a)
4.1. Γενικές θεωρήσεις στη χρησιμοποίηση των τεστ
4.2. Τυποποίηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών
4.3. Τρόποι εκτέλεσης
4.4. Οι τυποποιημένες μετρήσεις του τεστ του Bosco
4.4.1. To Squat Jump
4.4.2. Χαρακτηριστικά του SJ
4.4.3 Μέθοδοι για την ανάπτυξη της εκρηκτικής δύναμης
4.4.4. Θεώρηση της εκρηκτικής δύναμης
από τη σκοπιά της φυσιολογίας
4.5. Squat Jump με αυξανόμενη επιβάρυνση στις πλάτες, που
φτάνει μέχρι το σωματικό βάρος και περισσότερο (SJ bw) Πρακτικές εφαρμογές
4.6. Δείκτης του Bosco
4.7. Παρατηρήσεις της φυσιολογίας σχετικά με τη μέγιστη δύναμη
4.5.1. Πρακτικές εφαρμογές σε άλτες του στίβου
4.5.2. Αξιολογήσεις στην εθνική βόλεϊ της Φινλανδίας
4.5.3. Παρατηρήσεις στα αποτελέσματα των μετρήσεων
που έγιναν στους αθλητές του σκι της εθνικής Ιταλίας
4.5.7. Απόψεις της φυσιολογίας και πρακτικές θεωρήσεις
για το έργο της δύναμης
4.5.8. Αερόβια ικανότητα και μέγιστη δύναμη
4.6. ʼλμα με αντίθετη κίνηση [Counter Movement Jump (CMJ)]
4.6.1. Χαρακτηριστικά του CMJ
4.6.2. Μέθοδος για την ανάπτυξη της ταχυδύναμης
και της επαναχρησιμοποίησης της ελαστικής ενέργειας
4.6.3. Φυσιολογικές πλευρές της visco-ελαστικής συμπεριφοράς
των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια
του CMJ και η σχέση με την αθλητική απόδοση
4.6.4. Μυϊκή ελαστικότητα και ενεργειακή απόδοση
4.7. Αξιολόγηση της αναπτυσσόμενης μηχανικής ισχύος
και του αναερόβιου αγαλακτικού και γαλακτικού
μεταβολισμού, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης συνεχόμενων
αναπηδήσεων του τύπου CMJ, διάρκειας από 5-60 sec
4.7.1. Πρακτική εφαρμογή και θεωρήσεις της φυσιολογίας
πάνω στο τεστ, εκτελούμενο με συνεχή άλματα μικρής
χρονικής διάρκειας (5-15 sec)
4.7.2. Πρακτικές εφαρμογές και θεωρήσεις της φυσιολογίας
στα τεστ συνεχών αλμάτων, διάρκειας (30-60 sec)
4.7.3. Υπολογισμός της ποσότητας έργου (αριθμός επαναλήψεων)
και της έντασης (βαθμός προσπάθειας) χρησιμοποιώντας
τα τεστ των 15-60 sec συνεχών αλμάτων
4.8. Drop jump (ή άλμα βάθους) από μεταβλητά ύψη (20-100 cm)
4.8.1. Τεστ αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εκτελούμενων
αναπηδήσεων με τεντωμένα γόνατα, για μερικά
δευτερόλεπτα (5- 7) με ή χωρίς υπερπήδηση εμποδίων (Η5)
4.8.2. Θεωρήσεις της φυσιολογίας πάνω στο DJ και στις
αναπηδήσεις με ή χωρίς εμπόδια (Bhs) και προπονητικές
πρακτικές εφαρμογές
5. Γενικές θεωρήσεις
6. Τιμές αναφοράς
Υπόμνημα
Ευρετήριο των εικόνων των τιμών αναφοράς
Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-062-2

Pages

200