Προσφορά

Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης (Προσφορά)

Τεστ αξιολόγησης

3,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-063-0

Pages

112

Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης (Προσφορά)

Περιγραφή

Περιγραφή

Σ’ αυτό το βιβλίο αναλύονται:

  • οι διαδικασίες ελέγχου ως μεσα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης
  • οι προυποθέσεις και οι συνθήκες κατά τη διεξαγωγή των τεστ
  • ο προγραμματισμός των ελέγχων
  • η ερμηνεία των αποτελεσμάτων
  • παραδείγματα για διάφορα αθλήματα

Το σύγγραμμα αποτελεί διδακτικό βιβλίο της ακαδημίας προπονητών της Κολωνίας και είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα για να γίνει κατανοητό από καθηγητές και φοιτητές φυσικής αγωγής και από προπονητές.

Αξιολόγηση & Καθοδόγηση της Προπόνησης

1. Εισαγωγή
1.1 Τρία παραδείγματα
1.2 Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου
2. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης ως προπονητικός στόχος
2.1 Στόχοι προσανατολισμού της προπόνησης
2.2 Σχετικά με τον όρο μεγιστοποίηση της απόδοσης
2.3 Μεγιστοποίηση (ευνοϊκότερη δυνατή βελτίωση) της απόδοσης μεσώ καθοδήγη¬
σης και ρύθμισης
3. Μέθοδοι ελέγχου ως μέσα για τη μεγιστοποίηση (ευνοϊκότερη δυνατή βελτίω¬
ση) της απόδοσης
3.1 Ορισμός και περιεχόμενο των μεθόδων ελέγχου
3.2 Αμεσος και έμμεσος έλεγχος της απόδοσης
3.3 Καθήκοντα και ένταξη των διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης στην
προπονητική διαδικασία
4. Απαιτήσεις από τις μεθόδους ελέγχου
4.1 Επιστημονικές απαιτήσεις από τις μεθόδους ελέγχου
4.2 Σχέσεις μεθόδων ελέγχου και προπόνησης

5. Υποδείξεις για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των ελέγχων απόδοσης
6. Υποδείξεις για αξιολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των ελέγχων
της απόδοσης
7. Συχνά εφαρμοζόμενες μέθοδοι ελέγχου
7.1. Απλές στη χρήση τους μέθοδοι ελέγχου
7.1.1 Καταγραφή-τεκμηρίωση της προπονητικής διαδικασίας και των αγώνων
7.1.2 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου-Συνέντευξη
7.1.3 Παρατήρηση
7.1.4 Το αθλητικο κινητικό τεστ
7.2 Δαπανηρές μέθοδοι ελέγχου
8. Παράρτημα
8.1 Ευρετήριο βιβλιογραφίας
8.2 Βιβλιογραφία

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-278-063-0

Pages

112