Άτλας σημείων βελονισμού και πυροδότησης μυοπεριτοναϊκού πόνου

50,00 

Διαστάσεις 14 × 21 cm
ISBN

978-960-608-115-6

Γλώσσα

Συγγραφέας

Σελίδες

536

Επιστημονική επιμέλεια

Άτλας σημείων βελονισμού και πυροδότησης μυοπεριτοναϊκού πόνου

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο Άτλας Σημείων Βελονισμού και Πυροδότησης Μυοπεριτονιακού Πόνου παρέχει μία περιεκτική περιγραφή των τριώ ν κύριων συστημάτων θεραπευτικού βελονισμού: της πανάρχαιας κινέζικης τέχνης του βελονισμού για τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος παθήσεων, του ωτοβελονισμού όπως περιγράφηκε από τον Nogier, καθώς και του θεραπευτικού βελονισμού της Δυτικής Ιατρικής, γνωστό και ως Βιοιατρικό Βελονισμό, ο οποίος βασίζεται σε αρχές της φυσιολογίας και στόχο έχει την αντιμετώπιση επώδυνων παθήσεων του νευρομυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των
σημείων πυροδότησης μυοπεριτονιακού πόνου.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Τα τρία πρώτα είναι αφιερωμένα αντίστοιχα στα σημεία βελονισμού του σώματος, του αυτιού και των μυών. Για κάθε σημείο βελονισμού παρέχεται λεπτομερής περιγραφή της ανατομικής θέσης, των ενδείξεων και των αντενδείξεων, καθώς και των πιθανών σχέσεων με άλλα σημεία.
Το τέταρτο μέρος είναι αφιερωμένο στις μεθόδους μέτρησης και εντόπισης των σημείων πάνω στο σώμα. Η πλούσια και έγχρωμη εικονογράφησ η θα βοηθήσει τον αναγνώσ τη να εν τοπίσει με ευκολία κάθε σημείο βελονισμού στο ανθρώπινο σώμα.
Η ελληνική έκδοση του εγχειριδίου έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για τον θεραπευτικό βελονισμό. Θα χρησιμεύσει σαν απαραίτητη πηγή, στην οποία θα μπορεί να ανατρέχει γρήγορα όχι μόνο ο φοιτητής, αλλά και ο επαγγελματίας θεραπευτής ανεξαρτήτως επιπέδου εμπειρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Aγγλικής Έκδοσης IX

Πρόλογος Eλληνικής Έκδοσης XI

Συγγραφείς XIII

Συντελεστές XV

Μέρος Ι

Σημεία Βελονισμού του Σώματος

1 Εισαγωγή …………………………………………………………………………. 2

2 Μεσημβρινός του Πνεύμονα (LU) ……………………………………. 5

3 Μεσημβρινός του Παχέος Εντέρου ………………………………. 15

4 Μεσημβρινός του Στομάχου………………………………………….. 26

5 Μεσημβρινός του Σπλήνα ……………………………………………… 40

6 Μεσημβρινός της Καρδιάς ……………………………………………. 47

7 Μεσημβρινός του Λεπτού Εν τέρου ……………………………….. 52

8 Μεσημβρινός της Ουροδόχου Κύστης………………………….. 62

9 Μεσημβρινός του Νεφρού …………………………………………….. 91

10 Μεσημβρινός του Περικαρδίου …………………………………….. 97

11 Μεσημβρινός του Τριπλού Θερμαστή………………………….. 102

12 Μεσημβρινός της Χοληδόχου Κύστης…………………………. 113

13 Μεσημβρινός του Ήπατος ……………………………………………. 129

14 Αγγείο Σύλληψης (Ren Mai)…………………………………………. 134

15 Κυβερνών Αγγείο (Du Mai)…………………………………………… 144

16 Έκτακτα Σημεία ……………………………………………………………. 152

 

Μέρος ΙΙ

Σημεία Βελονισμού του Αυτιού

17 Ανατομία του Έξω Αυτιού (Πτερυγίου) …………………………. 172

18    Ζώνες Νεύρωσης του Πτερυγίου του Αυτιού

Σύμφωνα με τον Nogier ……………………………………………….. 174

19    Νεότερη Έρευνα Όσον Αφορά τη Νεύρωση

του Πτερυγίου του Αυτιού ……………………………………………. 176

20 Τοπογραφία των Αντανακλαστικών Ζωνών …………………. 180

21    Σημεία του Λοβίου του Αυτιού Σύμφωνα με

την Κινέζικη Ορολογία …………………………………………………. 182

22   Σημεία σ το Λοβίο του Αυτιού Σύμφωνα με

τον Nogier…………………………………………………………………….. 186

23   Σημεία σ τον Τράγο Σύμφωνα με την Κινέζικη

Ορολογία ……………………………………………………………………… 190

24   Σημεία στον Τράγο Σύμφωνα με τους Nogier

και Bahr………………………………………………………………………… 193

25   Σημεία στη Μεσοτράγια Εντομή Σύμφωνα με

την Κινέζικη Ορολογία …………………………………………………. 196

26   Σημεία στη Μεσοτράγια Εντομή Σύμφωνα με

τον Nogier…………………………………………………………………….. 199

27   Σημεία στον Αντίτραγο Σύμφωνα με την Κινέζικη

Ορολογία ……………………………………………………………………… 202

28 Σημεία στον Αντίτραγο Σύμφωνα με τον Nogier………….. 205

29 Προβολή του Σκελετού Σύμφωνα με τον Nogier…………. 211

30   Ζώνες Προβολής της Σπονδυλικής Στήλης

σύμφωνα με τον Nogier ……………………………………………….. 213

31    Σημεία Πλεγμάτων στην Κόγχη Σύμφωνα με

τον Nogier…………………………………………………………………….. 217

32   Σημεία στον Τρίγωνο Βόθρο Σύμφωνα με

την Κινέζικη Ορολογία …………………………………………………. 220

33   Σημεία στην Ανιούσα Έλικα Σύμφωνα με

την Κινέζικη Ορολογία …………………………………………………. 223

34 Σημεία στην Έλικα Σύμφωνα με τον Nogier…………………. 226

35   Καλυμμένα Σημεία σ την Έ λικα Σύμφωνα με

τον Nogier…………………………………………………………………….. 230

36   Ζώνες Προβολής των Σπλάγχνων Σύμφωνα με

την Κινέζικη Ορολογία …………………………………………………. 233

37    Ζώνες Προβολής των Σπλάγχνων Σύμφωνα με

τον Nogier…………………………………………………………………….. 241

38   Γραμμές Ενέργειας και Θεραπείας στο Πτερύγιο

του Αυτιού ……………………………………………………………………. 248

 

Μέρος ΙΙΙ

Σημεία Πυροδότησης

Μυοπεριτονιακού Πόνου

39 Ορισμός των Σημείων Πυροδότησης

Μυοπεριτονιακού Πόνου ……………………………………………… 256

40 Κροταφίτης Μυς ………………………………………………………….. 274

41 Μασητήρας Μυς ………………………………………………………….. 285

42 Έξω Πτερυγοειδής Μυς ……………………………………………….. 294

43 Βραχείς Μύες του Αυχένα …….

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
ISBN

978-960-608-115-6

Γλώσσα

Συγγραφέας

Σελίδες

536

Επιστημονική επιμέλεια