ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

15,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-286-312-9

Pages

260

share
Share via Viber

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο αθλητισμός έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα διεθνώς. Η αθλητική ζωή και το αθλητικό γίγνεσθαι επηρεάζουν πολλαπλώς την κοινωνία μας.

Η μελέτη της αθλητικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου και των προεκτάσεων που έχει η εφαρμογή του διεθνώς εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αθλητικές σχέσεις, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τις διαφορές που ανακύπτουν στην πράξη ανάμεσα στους αθλητές, τους αθλητικούς φορείς και τα κράτη.

Τα προβλήματα αυτά περιπλέκονται περαιτέρω με την εμπλοκή περισσοτέρων του ενός εθνικών δικαίων.

Σκοπός του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου είναι να συμβάλει στην επιστημονική διερεύνηση :

α) των επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στην αθλητική δραστηριότητα στην Ευρώπη και

β) των προεκτάσεων του αντιστοίχως στη διεθνή αθλητική ζωή.

Στο Συνέδριο έλαβαν χώρα τρεις Συνεδρίες με ειδική θεματική σε καθεμιά, με τα παρακάτω θέματα:

Ι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο στην αθλητική δραστηριότητα.

ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αθλητών και των αθλητικών Φορέων: α) Ερασιτεχνική αθλητική δράση και β) Συμβόλαια αθλητών.

III. Εφαρμογές και επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στη διεθνή αθλητική πρακτική.

Σε κάθε Συνεδρία συμμετείχαν βασικοί Εισηγητές και στη συνέχεια ακολούθησαν επιστημονικές ανακοινώσεις, επιλεγμένες από την Επιστημονική Επιτροπή.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-286-312-9

Pages

260