ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ι

60,00 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-151-345-0

Pages

758

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ι

Περιγραφή

Περιγραφή

Παρακολουθούμε τον Έλληνα νομοθέτη στον τομέα του Αθλητισμού καταβάλλοντος προσπάθεια, ώστε τα νομοθετικά κείμενα αυτά να αποτελέσουν ένα ενιαίο βιβλίο υπό τον τίτλο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ.

Οι παραπάνω εκδόσεις μαρτυρούν ότι ο Έλληνας νομοθέτης δεν έχει την πεποίθηση ότι η αθλητική δραστηριότητα, πέρα από τη διοικητική και διαχειριστική πλευρά, τις οποίες έχει, οφείλει να διέπεται από κανόνες δικαίου. Οι κανόνες δικαίου αυτοί προκύπτουν ούτως ή άλλως από τη θεσμική αυτονομία των ενδιαφερομένων αθλητικών φορέων στη βάση των κειμένων νομοθετικών διατάξεων και από την κεντρική διοίκηση.

Το περιεχόμενο αυτών των κανόνων δικαίου οφείλει να δημιουργεί την περί δικαίου συνείδηση και τα ανάλογα αθλητικά ήθη στην αθλητική δραστηριότητα. Είναι αναγκαίο, επίσης, με σταθερότητα, αξιοπιστία και στο πλαίσιο της δίκαιης δίκης να απονέμεται η δικαιοσύνη στην αθλητική δράση.

Η ορθοδικία, και η συνεπής αθλητική δικαιοδοσία με υποχρεωτικότητα εκτέλεσης των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων της αθλητικής δικαιοσύνης, αποτελούν τη μόνη εγγύηση στην απονομή του δικαίου στο χώρο αυτό. Στον τύπο αυτής της μορφής απονομής της δικαιοσύνης στον αθλητισμό προσιδιάζει το Αθλοδικείο με ειδι κό δικονομικό σύστημα.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-151-345-0

Pages

758