Προσφορά

Αθλητικό μάνατζμεντ

21,60 

Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-121-027-Χ

Pages

248

Αθλητικό μάνατζμεντ

Περιγραφή

Περιγραφή

«Η ανάπτυξη του αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δημιουργήσει την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό σε πολλές ειδικότητες, εκ των οποίων μια ιδιαίτερα σημαντική είναι η οργάνωση – διοίκηση. Πολλές χώρες του κόσμου έχουν κατανοήσει την ανάγκη αυτή και έχουν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για την εκπαίδευση στελεχών με ειδικές γνώσεις, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς που αποτελούν την οργανωτική δομή του αθλητισμού. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η ίδια ανάγκη διαπιστώνεται ολοένα και συχνότερα από αθλητές, προπονητές, δημοσιογράφους κ.ά., η επίσημη πολιτεία φαίνεται ότι δεν τη συμπεριλαμβάνει στις προτεραιότητές της». (…)

Περιεχόμενα
Α’ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Πρόλογος
2. Επιστήμη και επιστημονική έρευνα, Θ. Κριεμάδης, Ph. D.
3. Διεπιστημονική προσέγγιση της αθλητικής διοικητικής κατάρτισης, Ι. Αυθίνος, Ph. D.
4. Το μάνατζμεντ και ο ρόλος του στον αθλητισμό, Ρ. Τσιότσου, Ph. D.
Β’ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
1. Η συμβολή της ιστορικής γνώσης στη θεωρητική οριοθέτηση της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, Μ. Δημητρίου, Ph. D.
2. Η συμβολή της επικοινωνίας στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Δ. Γαργαλιάνος, Ph. D.
3. Η συμβολή του μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Ν. Θεοδωράκης, Ph. D.
4. Η συμβολή της αθλητικής κοινωνιολογίας στη διοίκηση, στη διαχείριση και στο μάρκετινγκ του αθλητισμού, Υ.Ε. Χαραχούσου, Ph. D.
5. Αθλητική Ψυχολογία και μάνατζμεντ, Χ. Τσορμπατζούδης, Ph. D.
6. Η συμβολή της παιδαγωγικής επιστήμης στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Α. Παπαϊωάννου, Ph. D.
7. Η συμβολή της νομικής επιστήμης στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Α. Μαυρομάτης, υποψ. Δρ.
8. Η συμβολή των οικονομικών επιστημών στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Γρ. Παπανίκος, Ph. D.
9. Μεθοδολογία έρευνας στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Δ. Παπαδημητρίου, Ph. D.
10. Η συμβολή της στατιστικής επιστήμης στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Χ. Καμπίτσης, Ph. D.
11. Η συμβολή της πληροφορικής επιστήμης στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Η. Μιχάλης, Α. Τζιβανάκη
12. Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Γ. Τζέτζης, Ph. D.
13. Η επιστήμη της προπονητικής και το αθλητικό μάνατζμεντ, Αθ. Λάιος
Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-121-027-Χ

Pages

248