ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

75,00 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-150-896-1

Pages

960

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Περιγραφή

Περιγραφή

Στο βιβλίο μας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» (Αθήνα 2000) παραθέσαμε τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα που αφορούν τον αθλητισμό, χωρισμένα σε έξι θεματικές ενότητες.

Βασικός κορμός αυτής της παρουσίασης υπήρξε ο Ν. 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και οι κανονιστικές πράξεις ή άλλες διατάξεις στις οποίες αυτός παρέπεμπε. Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αυτής αποτέλεσαν επίσης οι διατάξεις που αφορούν την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Συμπεριλήφθηκαν και επιλεγμένα κείμενα (καταστατικά, κανονισμοί) των σπουδαιότερων κατά τη γνώμη μας ελληνικών και διεθνών αθλητικών οργανώσεων.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-150-896-1

Pages

960