Προσφορά

ΑΣΕΠ παιδαγωγικά και γενική διδακτική πολλαπλών επιλογών Παμουκτσόγλου Α.

10,50 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-164-5

Pages

184

share
Share via Viber

ΑΣΕΠ παιδαγωγικά και γενική διδακτική πολλαπλών επιλογών Παμουκτσόγλου Α.

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις εξετάσεις του 2002 το Α.Σ.Ε.Π. καθιέρωσε για πρώτη φορά το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί και στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει την εξεταστέα ύλη των παιδαγωγικών και η συγγραφή του έγινε με σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη τα βασικά και απαραίτητα στοιχεία της θεωρίας και να προτείνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η εργασία μας αποτελεί ένα υποστηρικτικό βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι στους διαγωνισμούς κατάρτισης πινάκων υποψήφιων εκπαιδευτικών, τόσο για την πρωτοβάθμια, όσο και για τη δευτεροβάθμια (Γενική – Τεχνική – Επαγγελματική) εκπαίδευση. Η ύλη του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει δυο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στο γνωστικό αντικείμενο και η δεύτερη στα παιδαγωγικά θέματα και τη διδακτική μεθοδολογία. Το βιβλίο μας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη δεύτερη θεματική ενότητα. Περιλαμβάνει μια σειρά προτεινόμενων θεμάτων που αφορούν στα γενικά παιδαγωγικά θέματα, στη σχέση σχολείου και κοινωνίας, στο ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, στις καινοτομίες, στις διδακτικές προσεγγίσεις, στις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, στους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και στα βασικά στοιχεία της δομής και της λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως επίσης και σε απλά μαθησιακά προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας, αμοιβές και ποινές μαθητών, κίνητρα μάθησης, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό / παιδαγωγικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον και προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία. Το δεύτερο μέρος περιέχει 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατά το πρότυπο του Α.Σ.Ε.Π. Στο τρίτο μέρος παραθέτουμε μια ενδεικτική, έγκυρη και πρόσφατη βιβλιογραφία με περιεχόμενο ενισχυτικό για τη δεύτερη θεματική ενότητα. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και των ερωτήσεων, αποσκοπεί στην προσφορά βοηθείας στους υποψηφίους, ώστε να ελέγξουν και να οργανώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και να διευκολυνθούν στην αποσαφήνιση των εξελίξεων της παιδαγωγικής και της γενικής διδακτικής. Επισημαίνουμε ότι οι απαντήσεις στα παιδαγωγικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται ραγδαία και επηρεάζονται από την παιδαγωγική φιλοσοφία του ερευνητή.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-164-5

Pages

184