Προσφορά

ΑΣΕΠ ερωτήσεις και απαντήσεις του διαγωνισμού 2005 Κλάδος φυσικής αγωγής

6,02 

Άμεσα διαθέσιμο
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-121-1

Pages

112

share
Share via Viber

ΑΣΕΠ ερωτήσεις και απαντήσεις του διαγωνισμού 2005 Κλάδος φυσικής αγωγής

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο εκδοτικός οίκος Σάλτο, πρωτοπόρος στο χώρο του αθλητικού βιβλίο με 25ετή συνεχή παρουσία, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε η εισαγωγή του θεσμού του Α.Σ.Ε.Π. στη διαδικασία πρόσληψης νέων εκπαιδευτικών και παρουσιάζει στην παρούσα έκδοση όλες τις ερωτήσεις και τις επίσημες απαντήσεις του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του 2005 για τον κλάδο της Φυσικής Αγωγής.
Η δομή του εγχειριδίου είναι διαρθρωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση του ύφους των ερωτήσεων και των απαντήσεων του διαγωνισμού και να διευκολύνει τον εντοπισμό τους στο μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλη και της αθλητικής βιβλιογραφίας.
Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η τελευταία προκήρυξη 25/1Π/2004 της διεξαγωγής του διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. Η προκήρυξη αφορά:
• Στα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευτικών.
• Στη διαδικασία αιτήσεων για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
• Στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.
• Στη βαθμολόγηση των γραπτών και τις προσαυξήσεις στη βαθμολογία.
• Στον τρόπο κατάρτισης των πινάκων διοριστέων.
• Στον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου και της εξεταστέας ύλης.
• Στη μέθοδο άσκησης ενστάσεων.
• Στον τρόπο εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών ικανοτήτων.
Επίσης , περιλαμβάνεται και η συμπληρωματική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2004 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις δίνονται όπως ακριβώς ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων. Δεν έγινε καμία παρέμβαση τόσο στη σύνταξη, όσο και στη διατύπωση των απαντήσεων.
Στο κάθε κεφάλαιο δίνονται στην αρχή μόνο οι ερωτήσεις της θεματικής ενότητας, ώστε να μπορεί κάποιος να απαντήσει μόνος και στη συνέχεια επαναλαμβάνονται οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις. Στον τελευταίο διαγωνισμό του 2005 χρησιμοποιήθηκε το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θεματική ενότητα του γνωστικού αντικειμένου, τέθηκαν ογδόντα (80) συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ στη δεύτερη θεματική ενότητα της διδακτικής μεθοδολογίας – παιδαγωγικής, δόθηκαν δύο (2) ερωτήσεις ανάπτυξης (περιεχομένου) και τριάντα δύο (32) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., όπου μπορούν να εντοπιστούν τα θέματα που εξετάστηκαν στο διαγωνισμό του 2005 και για τις δύο θεματικές ενότητες.
Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος επιχειρείται η παρουσίαση κάποιων χρήσιμων οδηγιών για όσους λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις, ώστε να δοθεί μια άρτια πληροφόρηση για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στους επόμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.
Οι εκδόσεις Σάλτο ευελπιστούν ότι το παρόν εγχειρίδιο θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του 2005, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις νέες εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. για την κατάληψη μιας θέσης στην εκπαίδευση.

 

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 21 cm
Συγγραφέας

Γλώσσα

ISBN

960-278-121-1

Pages

112