ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

19,70 

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-460-896-7

Pages

400

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περιγραφή

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Τι είναι η έρευνα δράσης

2. Ιστορική εξέλιξη

3. Πώς διενεργείται μια έρευνα δράσης

4. Οι μορφές της έρευνας δράσης και οι επιστημολογικές τους βάσεις και προεκτάσεις

5. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής 6. Τομείς στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η εκπαιδευτική έρευνα δράσης

6.1. Εισαγωγική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

6.2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

6.3. Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος

6.4. Εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών στην εκπαίδευση

7. Δυσκολίες, περιορισμοί και δυνατότητες

ΜΕΡΟΣ Β’

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας


Γλώσσα

ISBN

960-460-896-7

Pages

400