Ανατομική του ανθρώπου ΙΙ

85,00 

Γλώσσα

ISBN

960-399-128-7

Pages

364

Εκδότης

Πασχαλίδης

Ανατομική του ανθρώπου ΙΙ

Περιγραφή

Περιγραφή

“Κεφαλή”:
Ο σκελετός του κρανίου διακρίνεται σε εγκεφαλικό και προσωπικό ή σπλαχνικό κρανίο. Το εγκεφαλικό κρανίο αποτελείται από 8 οστά και υποδιαιρείται στο θόλο και τη βάση.
Τα οστά του θόλου είναι τα εξής 4: το μετωπιαίο, τα 2 βρεγματικά και το ινιακό οστό.
Τα οστά της βάσης είναι τα εξής 4: το σφηνοειδές, τα δύο κροταφικά και το ηθμοειδές οστό.
Το προσωπικό κρανίο αποτελείται από 14 οστά και υποδιαιρείται στα οστά της ρινικής κάψας και τα οστά των γνάθων.
Τα οστά της ρινικής κάψας είναι τα εξής 7: τα 2 δακρυϊκά, τα 2 ρινικά, οι δύο ρινικές κόγχες και η ύνιδα.
Τα οστά των γνάθων είναι τα εξής 7: τα δύο της άνω γνάθου, τα 2 ζυγωματικά, τα 2 υπερώια και η κάτω γνάθος.

Περιεχόμενα
Κεφαλή
Αναπνευστικό σύστημα
Καρδιαγγειακό σύστημα
Πεπτικό σύστημα
Γεννητικό σύστημα
Ουροποιητικό σύστημα
Νευρικό σύστημα
Ενδοκρινικό σύστημα (Ενδοκρινείς αδένες)
Αισθητήρια όργανα

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα

ISBN

960-399-128-7

Pages

364

Εκδότης

Πασχαλίδης