Λίγα λόγια για την ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης Μεταξάς Θωμάς

Δευτέρα 17/2/2020

Λίγα λόγια για την ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης

 

 

Η συλλογή πληροφοριών, η παρατήρηση και η μεθοδολογία αποτελούν τη βάση της ανάλυσης του αγώνα και της προπόνησης. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η λεπτομερής ανάλυσης της ατομικής, υποομαδικής και ομαδικής απόδοσης έχει γίνει επιτακτική ανάγκη για έναν επιτυχημένο προπονητή και το προπονητικό του team που στοχεύει στην κορυφή.

 

Ανάλυση αγώνα και προπόνησης σημαίνει μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις ενέργειες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια τους και μπορεί να αφορά την ομάδα ή τον αντίπαλο, ή ακόμα και ατομικά έναν ποδοσφαιριστή. Τα δεδομένα συλλέγονται και επιλέγονται οι ποδοσφαιρικές ενέργειες με την ανάλυση των γεγονότων που συμβαίνουν στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού.

 

Αν η ανάλυση αφορά την απόδοση της δικής μας ομάδας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στόχος είναι να επαληθευτεί η ποιότητα του παιχνιδιού σε σχέση με τη δομή, λειτουργία και προετοιμασία της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού μικρόκυκλου.

Η ανάλυση του αντιπάλου αποτελείται από τρία διαφορετικά βήματα:

1.       Παρατήρηση: Παρατηρήστε τον αγώνα ή την προπόνηση αρκετές φορές (εγγραφή ή DVD) για να πάρετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ατομικές και ομαδικές αγωνιστικές ενέργειες και συμπεριφορές των ποδοσφαιριστών σας.
2.       Επεξεργασία – Σχεδίαση: Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να ετοιμαστεί μια παρουσίαση με λεπτομερή περιγραφή των καταστάσεων που αναλύθηκαν.
3.       Εφαρμογή: Χρήση των επεξεργασμένων πληροφοριών, σχεδιασμός πιθανών αντιμέτρων και τροποποίηση της υπάρχουσας στρατηγικής.

Ο τύπος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει δύο τύπους ανάλυσης:

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Μια ανάλυση στατιστικών αριθμητικών δεδομένων που δεν εξηγούν γιατί συμβαίνει μια δεδομένη κατάσταση.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Διεξοδική τεχνικο-τακτική ανάλυση όλων των φάσεων του παιχνιδιού.

Η ποιοτική ανάλυση των πιο σημαντικών φάσεων του παιχνιδιού της ομάδας μας και του αντιπάλου βελτιώνει την ποδοσφαιρική απόδοση. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η παρακολούθηση της βιντεοανάλυσης επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να γνωρίζουν και να κατανοούν τις αγωνιστικές καταστάσεις του παιχνιδιού. Επιπλέον, και η ανάλυση της απόδοσης της δικής τους ομάδας αντικειμενοποιεί τις επιμέρους αγωνιστικές ενέργειες και καταστάσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συνεχή βελτίωση της τεχνικο-τακτικής συμπεριφοράς που επηρεάζει την ποδοσφαιρική απόδοση.

Με τα λόγια αυτά σας προτείνω να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα
https://www.soccerperformanceanalysis.web.auth.gr/
και σας ενημερώνω για την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο Δια Βίου Πρόγραμμα του ΑΠΘ στο παρακάτω link

καθώς η συμβολή της Δια Βίου Εκπαίδευσης στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας.

Θωμάς Μεταξάς, PhD
Αν. Καθηγητής Εργομετρίας-Ποδοσφαίρου
ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ

share