ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

12,50 

This item is available
Author


Language

ISBN

960-922-140-8

Pages

150

share
Share via Viber

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Description

Description

Μέσα από το εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται μια προσέγγιση θεμάτων σχετικών με την εισαγωγή και τη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά σε θέματα σεξουαλικότητας και ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόμου και δίνεται έμφαση στην ψυχοσεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική υστέρηση. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα πορίσματα δύο εμπειρικών ερευνών, στο πλαίσιο των οποίων διερευνάται η αναγκαιότητα εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο και στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Additional information

Author


Language

ISBN

960-922-140-8

Pages

150