ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣTΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ

25,08 

This item is available
Author

Language

ISBN

960-239-599-0

Pages

152

share
Share via Viber

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣTΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ

Description

Description

Όταν είστε σωστά ενημερωμένοι και γνωρίζετε τον τρόπο να παρέχετε τις Πρώτες Βοήθειες, θα μπορείτε να αντιμετωπίζετε περιπτώσεις ελαφρών τραυμάτων, αλλά και σοβαρότερες καταστάσεις αιμορραγιών, εγκαυμάτων, δηλητηριάσεων, διαβητικών κρίσεων, εμφραγμάτων, ελαφρών εγκεφαλικών κτλ., ως τη στιγμή που θα δοθεί στον ασθενή η πλήρης ιατρική βοήθεια.

Μελετώντας με προσοχή τα περιεχόμενα του βιβλίου, θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε πάντα, έγκαιρα, χωρίς πανικό και με το σωστό τρόπο, οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας.

Η συγγραφή των κειμένων έγινε με την επίβλεψη του NATIONAL SAFETY COUNCIL U.S.A., γεγονός που εγγυάται την εγκυρότητα και την πληρότητα του εγχειριδίου, το οποίο σας προσφέρει ολοκληρωμένη γνώση και ενημέρωση, σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό.

Additional information

Author

Language

ISBN

960-239-599-0

Pages

152