Προσφορά

Προπόνηση με βάρη

Εκτέλεση - Διδασκαλία - Ασφάλεια & Οργάνωση των Ασκήσεων

71,55 

This item is available
Dimensions 25 × 30 cm
Author


Language

ISBN

978-960-841-097-8

Pages

696

share
Share via Viber

Προπόνηση με βάρη

Description

Description

1: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ

– Βασικές Κινησιολογικές Αρχές της ʼσκησης με Βάρη
1.1 Σκελετός
1.2 Αρθρώσεις
1.3 Κινητικότητα των Αρθρώσεων
1.4 Επίπεδα και ʼξονες Κίνησης του Ανθρωπίνου Σώματος
1.5 Ενεργητικό Σύστημα
1.6 Μοχλοί
1.7 Κατηγοριοποίηση των Ασκήσεων
1.8 Κριτήρια Επιλογής Ασκήσεων
1.9 Στοιχεία Τεχνικής Επιτέλεσης
1.10 Η Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Ασκήσεων με Βάρη
1.11 Βασικές Έννοιες στην ʼσκηση με Βάρη
1.12 Ονοματολογία των Ασκήσεων με Βάρη
Βιβλιογραφία

2: Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

2.1 Τύποι Αντίστασης στη Δράση των Σκελετικών Μυών
2.2 Είδη Εξοπλισμού ʼσκησης με Βάρη
2.3 ʼσκηση Μυϊκής Ενδυνάμωσης σε Συνθήκες Αστάθειας
2.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Μηχανημάτων και των Ελεύθερων Βαρών
2.5 Η Συντήρηση του Εξοπλισμού Προπόνησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης με Βάρη
2.6 Κριτήρια Επιλογής Μηχανημάτων Προπόνησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης
Βιβλιογραφία

3: ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

3.1 Πόσο Ασφαλής ή Πόσο Επικίνδυνη Είναι η ʼσκηση με Βάρη
3.2 Γενικές Οδηγίες για την Πρόληψη Μυοσκελετικών Προβλημάτων στην Προπόνηση με Βάρη
3.3 Είδη Μυοσκελετικών Τραυματισμών που Παρατηρούνται στην Προπόνηση με Βάρη
3.4 Επικίνδυνες Ασκήσεις
3.5 Η Επίβλεψη του Χώρου Προπόνησης
3.6 Ειδικά Θέματα Ασφάλειας για την Προπόνηση με Βάρη
3.7 Είναι Ασφαλής η ʼσκηση με Βάρη για ʼτομα που Έχουν ή Ενδέχεται να Έχουν Καρδιοαγγειακά Προβλήματα;
3.8 Θέματα Ασφάλειας για την Προπόνηση Δύναμης με Βάρη στα Παιδιά και Έφηβους
Βιβλιογραφία

4: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ

Ασκήσεις για τους μύες του θώρακα
Ασκήσεις για τους μύες της πλάτης
Ασκήσεις για τους μύες των ώμων
Ασκήσεις για τους καμπτήρες μύες
Ασκήσεις για τους εκτείνοντες μύες του αγκώνα
Ασκήσεις για τους μύες του πήχη
Ασκήσεις για τους κοιλιακούς και ραχιαίους μύες
Ασκήσεις για τους μύες του ισχίου
Ασκήσεις για τους μύες του γόνατος
Ασκήσεις για τους μύες της ποδοκνημικής
Πολυαρθρικές ασκήσεις για όλο το σώμα
Βιβλιογραφία

5: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

5.1 Ο Σχεδιασμός και η Κατασκευή Ενός Χώρου Προπόνησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης με Βάρη
5.2 Οι Χωροταξικές, Λειτουργικές και Αισθητικές Προδιαγραφές του Χώρου Προπόνησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης με Βάρη
5.3 Η οργάνωση του Εξοπλισμού 5.4 Η Συντήρηση του Χώρου Προπόνησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης με Βάρη
5.5 Το Προσωπικό του Χώρου Προπόνησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης με Βάρη
Βιβλιογραφία

Additional information

Dimensions 25 × 30 cm
Author


Language

ISBN

978-960-841-097-8

Pages

696