Παγκόσμια συνοπτική ιστορία των πολεμικών τεχνών

Product not available
Author

Language

ISBN

960-707-586-2

Pages

310

share
Share via Viber

Παγκόσμια συνοπτική ιστορία των πολεμικών τεχνών

Description

Description

Ο συγγραφέας επιχειρεί να δώσει μια συνοπτική και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας και της φιλοσοφίας των πολεμικών τεχνών. Το ιστορικό ταξίδι στις περιοχές, στις οποίες αναπτύχθηκαν οι πολεμικές τέχνες είναι μεγάλο και έχει πολλούς και σημαντικούς σταθμούς: Μεσοποταμία, Ελλάδα, Ινδία, Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία Okinawa, ΝΑ Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Ο αναγνώστης, δεν χρειάζεται να έχει προσωπική εμπειρία με τις πολεμικές τέχνες για να επικοινωνήσει με τον τεράστιο ιστορικό και φιλοσοφικό πλούτο που υπάρχει στην παράδοσή τους. Αυτές είναι το όχημα για να γνωρίσει ιστορικά γεγονότα, φιλοσοφικές απόψεις, επιστημονικές πρακτικές και πολιτισμικές εκφράσεις, που καθόρισαν την πορεία της ανθρωπότητας. Εκείνος όμως που εξασκείται σε κάποια πολεμική τέχνη έχει το προνόμιο να αντιληφθεί πιο “άμεσα” ορισμένα σημεία του κειμένου. Ακόμη, θα έχει την ευκαιρία να συγκρίνει και πολλές φορές να ερμηνεύσει τις εμπειρίες του μέσα από τους μύθους, την ιστορία και τη φιλοσοφική παράδοση που συνοδεύουν τις διαφορετικές πολεμικές τέχνες.

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
3. ΙΝΔΙΑ – ΠΑΚΙΣΤΑΝ
4. ΚΙΝΑ
5. ΚΟΡΕΑ
6. ΙΑΠΩΝΙΑ
7. OKINAWA
8. ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
9. Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
10 . ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΧΗΜΑΤΑ
Λεπτομέρειες

Additional information

Author

Language

ISBN

960-707-586-2

Pages

310