Προσφορά

Κοινωνικό φύλο, κεφάλαιο, πολυπολιτισμικότητα και αθλητισμός

19,00 

This item is available
Dimensions 17 × 24 cm
Author

Language

ISBN

978-960-841-094-7

Pages

347

share
Share via Viber

Κοινωνικό φύλο, κεφάλαιο, πολυπολιτισμικότητα και αθλητισμός

Description

Description

Αυτό το βιβλίο εστιάζεται στις σύγχρονές συζητήσεις για το κοινωνικό φύλο (gender) και το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) – τη συλλογική αξία των κοινωνικών δικτύων – υπό την οπτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτιστική ποικιλότητα / ποικιλομορφία / πολλαπλότητα (diversity).

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες, ειδικά στην κοινωνική περιοχή του αθλητισμού.

Το ένα κεφάλαιο είναι στην αγγλική γλώσσα και συμπληρώνεται με ένα παράρτημα που περιέχει μια εισαγωγή και 3 άρθρα στην αγγλική, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών και του αναγνωστικού κοινού. Αυτά αποτελούν επίσης χρήσιμες πηγές μελέτης για τους φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus.

Additional information

Dimensions 17 × 24 cm
Author

Language

ISBN

978-960-841-094-7

Pages

347