Η προπόνηση στον αγωνιστικό αθλητισμό

55,00 

This item is available
Dimensions 21 × 29 cm
ISBN

978-960-608-109-5

Author


Επιστημονική επιμέλεια

Pages

544

Language

Η προπόνηση στον αγωνιστικό αθλητισμό

Description

Description

Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει βαθιά την αθλητική προπόνηση. Φυσικά, η κατανόηση της αθλητικής προπόνησης από μόνη της δε μετουσιώνεται σε αθλητική επιτυχία. Υπάρχει η ανάγκη κατανόησης του πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι γνώσεις αυτές. Η επιτυχής εφαρμογή ενός προπονητικού προγράμματος απαιτεί επιπλέον μια εις βάθος γνώση του ίδιου του αθλήματος και των εκάστοτε αθλητών. Κάθε άτομο θα ανταποκριθεί διαφορετικά στην προπόνηση εξαιτίας διαφορών στο γενετικό υλικό, στην προσωπικότητα, στο προπονητικό ιστορικό και στο ιστορικό των τραυματισμών, στις εξωτερικές επιρροές και στις πεποιθήσεις γι’ αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε το πλαίσιο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας ενός προγράμματος θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα «επικοινωνήσουμε τις έννοιες» σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Το καλύτερο θεωρητικά πρόγραμμα στον κόσμο δε θα έχει αντίκρισμα και κατά συνέπεια καμία επίδραση αν δεν «μεταδοθεί» καλά.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις νέες πληροφορίες σε μία νέα προσέγγιση. Η θεματολογία του βιβλίου προσφέρει την επαφή με την προπονητική διαδικασία σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζουν την τελευταία λέξη στην αθλητική επιστήμη με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να είναι άμεσες και πρακτικά εφαρμόσιμες.

 

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ…………..3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ…………………………………………..21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ………………………………………………….43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ……………………………………56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ……………..73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ……92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ………………………….104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ………………………………………….125

ΜΕΡΟΣ II ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …………………………………….149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ……………………………………………………………..163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ……………………………………………………………182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΆΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ…………………………………….199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ………………………………………………………….222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ………………………………………………………….243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ …………………………………………………………….259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ……………………………..276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ …………288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ …………..308

ΜΕΡΟΣ III ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…………………………323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ………………………………………………………..341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ …………………………………………………………….353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ …………………………………………………………..369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ……………………………………………..387

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ……………………………………………………..407
ΚΕΦΑΛΑΙΟ25ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ…………………………………………………………..423

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΜΑΘΗΣΗ ………………………………………………………………………………438
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ …………………………………452

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 471
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 495

Δείτε δείγμα του βιβλίου  I-proponisi-ston-agonistiko-athlitismo-deigma

Additional information

Dimensions 21 × 29 cm
ISBN

978-960-608-109-5

Author


Επιστημονική επιμέλεια

Pages

544

Language