ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

10,27 

This item is available
Author

Language

ISBN

960-405-897-5

Pages

182

share
Share via Viber

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Description

Description

Παρέχει όλα τα βασικά στοιχεία οργάνωσης, δημιουργίας κατάλληλης υποδομής και εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων από φυσικές καταστροφές, όπως οι χιονοπτώσεις, για να είναι σε θέση κάθε δήμος  να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις, με όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις.

Additional information

Author

Language

ISBN

960-405-897-5

Pages

182