αθλητικό μάρκετινγκ

120,00 

This item is available
Dimensions 21 × 29 cm
Author

ISBN

978-992-557-563-3

Language

Pages

656

share
Share via Viber

αθλητικό μάρκετινγκ

Description

Description

Στο βιβλίο αναδιπλώνεται η πολύπλοκη και ποικίλη φύση του αθλητικού μάρκετινγκ με σκοπό να διαφωτίσει θεωρητικά και να καθοδηγήσει πρακτικά τους/ις αναγνώστες/τριες του. Αν και το βιβλίο στηρίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και υποστηρίζεται από επιστημονική έρευνα έχει ένα ισχυρό πρακτικό προσανατολισμό. Σκοπός του είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης στο αθλητικό μάρκετινγκ και να εισάγει τον/την αναγνώστη/στρια του στο συναρπαστικό κόσμο του αθλητισμού. Το βιβλίο χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό εργαλείων ώστε όχι μόνο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη αλλά και να τον ενθουσιάσει. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο παρουσιάζονται θεωρίες και αποτελέσματα ερευνών τα οποία υποστηρίζονται από πολλά παραδείγματα, μικρές μελέτες περίπτωσης, σχετικό φωτογραφικό υλικό, και δημοσιεύματα στον τύπο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και μεγάλες μελέτες περίπτωσης για μεγαλύτερη εμβάθυνση σε θέματα αθλητικού μάρκετινγκ. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις και εμπειρικές ασκήσεις (με ή χωρίς τη χρήση του διαδικτύου) για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων του. Ο συνδυασμός όλων αυτών όχι μόνο δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων που αναλύονται στο βιβλίο αλλά και τη δυνατότητα αξιολόγησης της κατανόησής τους.
Συνεπώς, το βιβλίο «Αθλητικό Μάρκετινγκ» θα εμπλουτίσει τις θεωρητικές γνώσεις όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν (π.χ. φοιτητές/τριες) ή ασχολούνται ήδη επαγγελματικά με το αθλητικό μάρκετινγκ (π.χ. στελέχη αθλητικών επαγγελματικών ομάδων). Για το λόγο αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και μάνατζερ αθλητικών επιχειρήσεων/οργανισμών. Συγκεκριμένα, το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τμημάτων μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, φυσικής αγωγής και αθλητισμού και άλλων συναφών αντικειμένων. Επίσης, απευθύνεται στους μάνατζερ αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισμών όπως στελέχη αθλητικών επαγγελματικών ομάδων και ενώσεων, αθλητικών συλλόγων, αθλητικών ομοσπονδιών, δημοτικών αθλητικών οργανισμών, ιδιωτικών γυμναστηρίων, εταιριών αναψυχής, αθλητικών κατασκηνώσεων, κέντρων ευεξίας, και εταιριών αθλητικών ειδών και αθλητικού μάρκετινγκ. Τέλος, το βιβλίο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων όλων των κλάδων που χρησιμοποιούν ή θέλουν να εντάξουν στην επικοινωνία τους την αθλητική χορηγία.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Κεφάλαιο 2

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ

Κεφάλαιο 3

Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κεφάλαιο 4

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κεφάλαιο 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 6

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κεφάλαιο 7

Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 8

Η ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κεφάλαιο 9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κεφάλαιο 10

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 11

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Κεφάλαιο 12

ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 13

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

Additional information

Dimensions 21 × 29 cm
Author

ISBN

978-992-557-563-3

Language

Pages

656