Αθλητική καρδιολογία, από τη διάγνωση στην κλινική πράξη

60,00 

This item is available
Dimensions 18 × 25 cm
Author

Language

ISBN

978-960-583-049-6

Pages

334

Publisher

Παρισιάνου

Αθλητική καρδιολογία, από τη διάγνωση στην κλινική πράξη

Description

Description

Ο τόμος «Αθλητική Καρδιολογία: από τη διάγνωση στην κλινική πράξη» εξετάζει λεπτομερώς τις φυσιολογικές και τις παθοφυσιολογικές πτυχές του καρδιαγγειακού συστήματος και της καρδιαγγειακής νόσου στον αθλούμενο πληθυσμό.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, αξιολογούνται οι επεμβατικές και οι μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές που διενεργούνται στην καρδιολογία και παρέχονται εξηγήσεις και ενδείξεις για την εφαρμογή και τη χρησιμότητά τους στην κλινική πρακτική.
Το δεύτερο, πιο εκτεταμένο μέρος, έχει αφιερωθεί στην κλινική καρδιολογία και καλύπτει την πλειονότητα των καρδιολογικών προβλημάτων που απαντώνται στους αθλητές και άλλους αθλούμενους.
Αναλύονται σε μεγάλο βάθος η συγκοπή, οι καρδιακές αρρυθμίες και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την άσκηση των αθλημάτων για άτομα με διαφορετικές μορφές καρδιοπάθειας. Συζητείται η καρδιολογική αποκατάσταση και δίνεται προσοχή στις νομικές επιπτώσεις των διεγνωσμένων ή μη υποψιασμένων καρδιαγγειακών νόσων των αθλούμενων ατόμων.
Η «Αθλητική Καρδιολογία» θα αποτελέσει ανεκτίμητο εργαλείο για τον ειδικευόμενο αλλά και τον έμπειρο επαγγελματία υγείας, συμπεριλαμβανομένων πιο συγκεκριμένα των καρδιολόγων και των αθλιάτρων. Θα παράσχει την απαραίτητη γνώση που απαιτείται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με το κατά πόσον ο αθλητής βρίσκεται στην κατάλληλη φυσική κατάσταση για συμμετοχή, προλαμβάνοντας έτσι τραγικά συμβάντα και, ιδίως, τον αιφνίδιο θάνατο – το πιο μοιραίο περιστατικό στον αθλητισμό.
Λεπτομέρειες Βιβλίου

 

Περιεχόμενα
Μέρος Ι: Καρδιαγγειακή Διαγνωστική 1
Σημειολογία
1 Ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση στην αθλητιατρική 3
Αναίμακτος έλεγχος καρδιαγγειακού συστήματος
2 Ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφίας 15
3 Υπερηχοκαρδιογραφία στους αθλητές 31
4 Υπερηχογραφική απεικόνιση αγγείων 71
5 Υπολογιστική τομογραφία των στεφανιαίων αρτηριών: αναγνώριση και χαρακτηρισμός της αθηρωματικής πλάκας 75
6 Μαγνητικός συντονισμός καρδιάς 87
7 Απεικόνιση του μυοκαρδίου με ραδιονουκλίδια 101
Επεμβατικές καρδιαγγειακές διαγνωστικές μέθοδοι
8 Καρδιακός καθετηριασμός 109
9 Στεφανιογραφία 113
10 Ενδομυοκαρδιακή βιοψία 119
11 Ολοκληρωμένη απεικόνιση 125
12 Ενδοκαρδιακή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 139
Μέρος IΙ: Κλινική Καρδιολογία στον Αθλητή 147
Λιποθυμικό επεισόδιο
13 Λιποθυμικό επεισόδιο 149
Καρδιακές αρρυθμίες
14 Επιδημιολογία ταξινόμηση και περιγραφή των καρδιακών αρρυθμιών 157
15 Σύνδρομο προδιέγερσης 181
16 Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε αθλητές 187
17 Κατάλυση μέσω καθετήρα στους αθλητές 193
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
18 Βαλβιδοπάθειες σε νεαρούς αθλητές 199
19 Μυοκαρδιοπάθειες στον αθλητή 209
20 Μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα σε νέους αθλητές 221
21 Μη δομικά αίτια αιφνίδιου θανάτου 229
22 Το παράδοξο του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στους νέους: η κύρια αποστολή ενός καρδιολόγου αθλουμένων 237
23 Περιφερική αγγειοπάθεια στους αθλητές 243
Αθλητισμός για άτομα με καρδιακές παθήσεις
24 Υπέρταση στους αθλητές 255
25 Αθλητικές δραστηριότητες για ασθενείς με χρόνια ισχαιμική νόσο
Εστίαση στους ασθενείς υπό θεραπεία με αγγειοπλαστική και ενδοστεφανιαία εμφυτεύματα (stent) 263
26 Αθλητικές δραστηριότητες στις συγγενείς καρδιακές παθήσεις 269
27 Αθλητική δραστηριότητα σε άτομα με καρδιακούς βηματοδότες και εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς – απινιδωτές 285
28 Άλλες κλινικές ενδείξεις: αθλητική δραστηριότητα σε άτομα με ανοιχτό ωοειδές τρήμα και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μη-στεφανιαίες επεμβατικές επεμβάσεις 293
Καρδιακή αποκατάσταση
29 Καρδιακή αποκατάσταση 303
Ευρετήριο 313

Additional information

Dimensions 18 × 25 cm
Author

Language

ISBN

978-960-583-049-6

Pages

334

Publisher

Παρισιάνου