Προσφορά

Σύγχρονη προπόνηση αντοχής

Το μοντέλο Diper

25,00 

Dimensions 17 × 24 cm
Author


Language

ISBN

978-960-278-070-1

Επιστημονική επιμέλεια


Publisher

Σαλτο

Εξώφυλλο

Σύγχρονη προπόνηση αντοχής

Description

Description

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό γιατί αναπτύσσονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για την αποτελεσματικότερη δυνατή ρύθμιση και καθοδήγηση της προπόνησης της αντοχής  χρησιμοποιώντας τις  ενεργειακές ζώνες στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Με βάση τα δομικά προπονητικά στοιχεία που παρατίθενται με έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο, κάνει το έργο του αναγνώστη πολύ εύκολο, σχετικά με τη δόμηση των προπονητικών προγραμμάτων.

Γίνεται εύκολα αντιληπτή η επιστημονική προσέγγιση του προγραμματισμού της υλοποίησης των στόχων που έχουν σχέση με την βελτίωση των διαφόρων μορφών της αντοχής (αερόβιας και αναερόβιας), όλων των αθλημάτων. Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ, στους καθηγητές φυσικής αγωγής, στους προπονητές όλων των αθλημάτων που η αντοχή διαδραματίζει ένα αποφασιστικό ρόλο στο τελικό αθλητικό αποτέλεσμα, σε όλους τους αθλητές και σε όλους τους αθλούμενους του μαζικού αθλητισμού.

 

 

Περιεχόμενα

1 Προς ένα προπονητικό μοντέλο που θα βασίζεται στις λειτουργικές ζώνες ή περιοχές

 • Εισαγωγή στο μοντέλο
 • Το μοντέλο DIPER. Ένα πάζλ για το πλάνο σας και τα κομμάτια που το απαρτίζουν
  • Η μυϊκή συστολή. Από εδώ ξεκινούν όλα
  • Ενέργεια. Οι διαδικασίες απόκτησης και κατανάλωσής της
  • Οι μυικές ίνες και η εξειδίκευσή τους
 • Η προπόνηση και οι μεταβλητές της
  • Η προπονητική επιβάρυνση
  • Τα χαρακτηριστικά της προπονητικές επιβάρυνσης
 • Η ισχύς της άσκησης. Η βάση του μοντέλου
  • Η προοδευτική αύξηση της προπόνησης που βασίζεται τις επιβαρύνσεις
 • Οι βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε για να κατανοήσετε το μοντέλο
  • Η καρδιακή συχνότητα
  • Το αναπνευστικό σύστημα
  • Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος
  • Η VO και η VO2max
  • Αλληλεπίδραση των μεταβλητών
  • Άλλες έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε

2.1.6.1 Το αερόβιο και το αναερόβιο κατώφλι (AK)

 • Η μέγιστη ισχύς ως μετάβαση στις λειτουργικές περιοχές
 • Οι λειτουργικές ζώνες ή περιοχές
  • Περίληψη και εξελικτική πορεία
  • Οι προπονητικές ζώνες που έχουν καθοριστεί για την αντοχή
  • Ολόκληρο το πλάνο DIPER. Οι ζώνες και τα όριά τους
   • Οι κλίμακες των μετρήσεων
   • Οι θέσεις των ζωνών σύμφωνα με τις κλίμακες
   • Ζώνη 8: αγαλακτική γαλακτική ζώνη
   • Ζώνη 7: Έντονη γαλακτική
   • Ζώνη 6: Μέτρια γαλακτική
   • Ζώνη 5: Αερόβια αναερόβια
   • Ζώνη 4: Έντονη αερόβια
   • Ζώνη 3: Μέση αερόβια
   • Ζώνη 2: Μέτρια αερόβια
   • Ζώνη 1: Ανάληψης
   • Το πλάνο δεν είναι στατικό, «κινείται»
  • Τα επίπεδα ανάπτυξης ή οι φάσεις της προπόνησης
   • Συμπληρώνοντας το  πάζλ. Τα κομμάτια ή οι προπονητικές επιβαρύνσεις
    • Στο πλάνο ταιριάζουν όλα τα είδη της επιβάρυνσης
    • Κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
    • Οι προπονητικές μέθοδοι που ταιριάζουν στο μοντέλο
   • Τα επίπεδα ή οι φάσεις της ανάπτυξης
    • Τα επίπεδα ή οι φάσεις ανάπτυξης ισχύουν για όλες τις φυσικές ικανότητες
    • Ταξινόμηση των αθλημάτων ανάλογα με τη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας
   • Τα επίπεδα ή οι φάσεις της ανάπτυξης που καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες ζώνες εξαρτώνται από τον αθλητικά τύπο
   • Η χρησιμότητα του μοντέλου για το σχεδιασμό της προπόνησης
   • Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των προπονητικών επιβαρύνσεων
  • Ένα απλό και πρακτικό εργαλείο για τον καθορισμό των ζωνών του αθλητή. Το τεστ DIPER.
   • Το τεστ DIPER ως μέσο καθορισμού του ατομικού πλάνου
    • Υπόβαθρο
    • Εννοια και αιτιολόγηση. Η βαθμονόμηση του τεστ
   • Το τεστ DIPER σήμερα
   • Οδηγίες και χειρισμός του προγράμματος
    • Πρώτα βήματα
    • Περιγραφή του προγράμματος. Το βιβλίο DIPER
    • Απαραίτητο υλικό
    • Ενημερωμένο πρωτόκολλο
   • Ερμηνεία του τεστ
  • Η προπόνηση της δύναμης με βάση το μοντέλο DIPER
   • Γενικές γνώσεις για την προπόνησης της δύναμης
   • Βασικές έννοιες της δύναμης που είναι απαραίτητες για τη χρήση του μοντέλου
    • Η μυϊκή συστολή σε σχέση με τη δύναμη
    • Κάποιοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η δύναμη και οι προσαρμογές της
    • Κάποιες σκέψεις για τις επιδράσεις που προκαλούνται από την προπόνηση της δύναμης και επηρεάζουν το μοντέλο DIPER
    • Μορφές της δύναμης
    • Κάποιες παρατηρήσεις για τη συμβατότητα της προπόνησης της δύναμης και της αντοχής
    • Κάποια εργαλεία για την προπόνηση της δύναμης
   • Η δύναμη και η ενσωμάτωσή της στο μοντέλο DIPER
    • Η αλληλουχία της προπόνησης της δύναμης σύμφωνα με το  μοντέλο
    • Οι μορφές της δύναμης και η αντιστοιχία τους στο μοντέλο
    • Επίπεδα ή φάσεις ανάπτυξης της προπόνησης σύμφωνα με το μοντέλο
    • Μεθοδολογικές κατευθύνσεις για την προπόνηση της δύναμης και η ενσωμάτωσή της στο μοντέλο
   • Η προπόνηση της ταχύτητας με βάση το μοντέλο DIPER
    • Γενικές γνώσεις για την ταχύτητα
     • Κάποιοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ταχύτητα
     • Κάποιες σκέψεις για τις επιδράσεις και τις προσαρμογές που προκαλούνται στην προπόνηση της ταχύτητας και οι οποίες επηρεάζουν το μοντέλο
     • Μορφές της ταχύτητας
    • Η ταχύτητα και η ενσωμάτωσή της στο μοντέλο DIPER
     • Η αλληλουχία της προπόνησης της ταχύτητας σύμφωνα με το  μοντέλο

DIPER

 • Οι μορφές της ταχύτητας και η αντιστοιχία τους στο μοντέλο DIPER
 • Επίπεδα ή φάσεις ανάπτυξης της προπόνησης σύμφωνα με το μοντέλο DIPER
 • Μεθοδολογία
 • Προπόνηση της τεχνικής με βάση μοντέλο DIPER
  • Γενικές γνώσεις για την προπόνηση της τεχνικής
  • Βασικές έννοιες αναφορικά με την τεχνική που είναι απαραίτητες για τη χρήση του μοντέλου
   • Κάποιοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τεχνική
   • Κάποιες σκέψεις για τις επιδράσεις και τις προσαρμογές που προκαλούνται στην προπόνηση της τεχνικής και οι οποίες επηρεάζουν το μοντέλο
   • Κάποιες μέθοδοι για την προπόνηση της τεχνικής
  • Η τεχνική και η ενσωμάτωσή της στο μοντέλο DIPER
   • Η αλληλουχία της προπόνησης της ταχύτητας σύμφωνα με το  μοντέλο
   • Επίπεδα ή φάσεις ανάπτυξης της προπόνησης της τεχνικής σύμφωνα με το μοντέλο DIPER
   • Μεθοδολογικές κατευθύνσεις για την προπόνηση της τεχνικής και η ενσωμάτωσή τους στο μοντέλο
  • Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της προπόνησης με βάση το μοντέλο DIPER
   • Σχεδιασμός και προγραμματισμός
    • Από το γενικό σχεδιασμό στον αγωνιστικό σχεδιασμό
    • Οι δραστηριότητες, οι περιοχές προπόνησης και οι ασκήσεις
    • Οι προπονητικές μονάδες
    • Οι μικρόκυκλοι
    • Οι μεσόκυκλοι
    • Οι μακρόκυκλοι
    • Οι περίοδοι
    • Οι πολυετείς κύκλοι
    • Η αθλητική ζωή
   • Τα μοντέλα του σχεδιασμού. Προσαρμογή στο μοντέλο DIPER
    • Τα μοντέλα του σχεδιασμού και προγραμματισμού
     • Οι επιβαρύνσεις. Όροι και προϋποθέσεις των μοντέλων
     • Τα μοντέλα του σχεδιασμού και προγραμματισμού σύμφωνα με τις προπονητικές επιβαρύνσεις
      • Τα παραδοσιακά μοντέλα
      • Τα σύγχρονα μοντέλα
     • Η ενσωμάτωση των μοντέλων σχεδιασμού στο μοντέλο DIPER
     • Η κατεύθυνση των περιεχομένων στο σχεδιασμό
     • Η διαδικασία του σχεδιασμού. Από τη θεωρία στην πράξη
      • Η ομάδα DIPER
      • Ο σχεδιασμός του πλάνου μίας περιόδου

 

Κατεβάστε από εδώ:

TEST DIPER-1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΥ

Additional information

Dimensions 17 × 24 cm
Author


Language

ISBN

978-960-278-070-1

Επιστημονική επιμέλεια


Publisher

Σαλτο

Εξώφυλλο